Nyheter från Folktandvården

Nyheter från Folktandvården

Henrik Jansson utsedd till ny tandvårdsdirektör för Folktandvården i Region Jönköpings län

Man i kavaj och glasögon ler in i kameran

Regionstyrelsen har i dag 23 maj 2024 utsett Henrik Jansson till ny tandvårdsdirektör för Folktandvården i Region Jönköpings län. Henrik Jansson kommer närmast från rollen som verksamhetsområdeschef för specialisttandvård och forskning i Folktandvården Skåne.

Inriktade tandsköterskor i Mullsjö ger resultat

Fem kvinnor i tandsköterskekläder håller varandra om axlarna och tittar in i kameran.

Under året som gått har nya nationella riktlinjer för parodontologi implementerats i Folktandvården. Med de nya riktlinjerna följde också förändrade arbetssätt och rutiner. I Mullsjö har alla tandsköterskor varit en del av de nya rutinerna, vilket hittills gett mycket goda resultat – både för Esther och för arbetsgruppen.

Kursprogram för 2024 ute nu

En kvinna i orange tröja och vit huvudduk sitter i en skolsal.

Nu är kurser för 2024 planerade inom Fokus, Folktandvårdens kunskapscentrum sydöstra. Anmälan öppnar i dag och nytt för i år är att det finns en digital kurskatalog där du kan läsa om de 13 kurser som erbjuds nästa år.

Avdelningarna för ortodonti i Värnamo och Nässjö först ut att hbtqi-diplomeras i Folktandvården

Kvinna i gul kavaj blir omfamnad av en man i vit tröja.

Alla människor är olika, och att få vara sig själv borde vara en självklarhet. Tyvärr ser inte verkligheten alltid ut så. För att öka sin kunskap och säkra ett bättre patientbemötande har avdelningarna för ortodonti i Värnamo och Nässjö under våren deltagit i Region Jönköpings läns hbtqi-diplomering.

Kunskapscentrum för tandvården i sydöstra

Kvinna i vit slöja sitter i en föreläsningssal.

Sedan årsskiftet är nu det gemensamma kompetenssamarbetet mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar Län i drift. Initiativet, kallat Folktandvårdens kunskapscentrum sydöstra, syftar till att stärka och utveckla kompetensutvecklingen för medarbetare inom tandvården, både på kort och lång sikt.

Nu finns munhälsan med på dagordningen

Fem medarbetare på en demensenhet i blåa klinikkläder står bredvid varandra och ler mot kameran.

På Kärrsgårdens demensenheter i Habo står numer munhälsan alltid på dagordningen vid personalens teamträffar. Men så har det inte alltid varit. Under våren har all personal på de olika enheterna utbildat sig inom munhälsans betydelse för de boendes välmående. En vårdförebyggande insats som gett ringar på vattnet.

Odontologiskt centrum Folktandvården, Nässjö, skapar närhet till specialisttandvården för Höglandets invånare

Glada medarbetare i klinikkläder som står i en korridor på Nässjö Folktandvård.

I slutet av mars invigdes Folktandvården Region Jönköpings läns nya odontologiska satsning i Nässjö under festliga former. Här finns nu ett modernt odontologiskt centrum, där allmän- och specialisttandvård samlas under ett tak och ett namn. Allt för att kunna erbjuda invånarna på Höglandet en nära tandvård.

Två klinikchefer i Folktandvården nominerade till "Årets unga ledande kvinna"

Två kvinnor i halvprofil som tittar in i kameran.

Finns årets unga ledande kvinna i Jönköpings län i Folktandvården? Kanske! Av 21 nominerade har Folktandvården i Region Jönköpings län två klinikchefer som tävlar om den prestigefyllda utnämningen.

Sjuk- och tandvårdens nära samarbete ger cancerpatienter trygghet

En man sitter på en motorcykel

När en person drabbas av huvud- eller halscancer drar ett stort personcentrerat vårdförlopp igång, som innefattar både sjuk- och tandvård. Bakom kulisserna pågår en koordination av vårdförloppet som gör att patienten ska kunna röra sig sömlöst mellan de olika vårdformerna. Det nära samarbetet mellan sjukvården och tandvården har haft stor betydelse för Tobias Lindstedt som har haft diagnosen tungcancer i tio år.

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd lyfter mun- och tandhälsa under Special Olympics

Johanna Norderyd och Rebecca Gahn framför Special Olympics logotyp.

2021 kommer Sverige att vara värd för Special Olympics – ett av världens största sportevenemang för atleter med intellektuell funktionsnedsättning. Under spelen kommer förutom det sportsliga också deltagarnas hälsa att vara i fokus under något som kallas Healthy athletes.

Ny tandläkarutbildning ger regionala utvecklingsmöjligheter

Marcus Eskdahl (S), Carina Ödebrink (S), Rune Backlund (C), Jimmy Ekström (L), Elisabeth Töre (V), Acko Ankarberg (KD).

En modern och digital tandläkarutbildning planeras att starta i Jönköpings län. Målet är att framtidssäkra en jämlik tandvård för länets invånare, stärka förmågan att möta efterfrågan på tandläkarkompetens inom tandvården samt attrahera högutbildad arbetskraft till länet genom utvecklad forskning och utbildning.

Uppsökande tandvård – för de som har ett större behov

Äldre man får besök av två medarbetare från Folktandvården

Folktandvården har under 80 år arbetat för en bättre munhälsa för Sveriges befolkning. Den uppsökande verksamheten är en modernare satsning men är idag ett av Folktandvårdens viktiga folkhälsouppdrag.

På Folktandvården möts alla

Medarbetare arbetar med verktyg med barnpatient. I bakgrunden tittar pappan på.

För mer än 80 år sedan, den 25 maj 1938, fattades beslutet om en offentligt finansierad tandvård. Då var den i första hand till för barnen, eftersom barnens tandhälsa i slutet på 30-talet var minst sagt usel. Sedan dess har folkhälsouppdraget växt och idag hör Sveriges befolkning till den som har den bästa munhälsan i världen. En av anledningarna är kliniker som Öxnehaga Folktandvård, där invånare med olika bakgrund och åldrar möts.

Barntandvård i Folktandvården

3-årskontroll på Folktandvården

Folktandvårdens årsredogörelse från 1942 berättar att barnen sällan numera var borta från undervisningen. Tidigare var nämligen tandvärk en av de största orsakerna till att barn var frånvarande ifrån skolan. Sedan starten 1938 har barntandvården varit ett av Folktandvårdens viktigaste folkhälsouppdrag.

Jönköpingsmodell behandlar tandvårdsrädsla

Bild på tandläkare i undersökningsrum

Omkring tjugo procent av befolkningen har någon grad av tandvårdsrädsla. För dem och alla andra som känner obehag inför tandläkarbesöket finns nu en behandlingsmodell som har utvecklats och utvärderats av sjukhustandläkare Carl-Otto Brahm på käkkirurgiska kliniken i Jönköping, tillsammans med en forskargrupp i Göteborg.

Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

Rökning ger sämre förutsättningar för tandimplantat

En ny studie från Odontologiska Institutionen visar att rökning ger sämre förutsättningar för tandimplantat.

Rökning och tandlossningssjukdom är två betydande faktorer som påverkar resultatet av implantatbehandling i munhålan. Nu visar också en ny forskningsstudie från Odontologiska Institutionen i Jönköping att tobak ger sämre förutsättningar för den tidiga inläkningsfasen kring implantat.

Samarbete mellan tandvård och sjukvård ger barn med funktionsnedsättning bättre förutsättningar till en bra munhälsa

Specialisttandläkare Johanna Norderyd, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Att behålla en god munhälsa är viktigt för alla, men för barn med funktionsnedsättning kan det vara speciellt viktigt. Enligt en ny studie är det avgörande i vilket land man bor i och hur tandvården där är organiserad.

Färre personer drabbas av tandlossningssjukdomar

Övertandläkare Åsa Wahlin, vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Forskning visar att antalet parodontalt friska personer (personer utan tandlossningssjukdom) ökar i Sverige. Samtidigt som de med svår parodontit (inflammationssjukdom i tandens fäste) har kvar fler tänder idag än tidigare.