Tandvård vid funktionsnedsättning och sjukdom

Foto: Sofie Jarl

Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Man kan ha rätt till viss tandvård för samma kostnad som för sjukvård. Den tandvården ingår då i högkostnadsskyddet.

Regionens bedömningstandläkare fattar beslut om man har rätt till tandvårdsstödet och hur länge det gäller. 

Tandvård om man har en funktionsnedsättning

Vid vissa funktionsnedsättningar behöver man mer tandvård än andra. Tandvården kostar då som sjukvård. Läs mer om vem som har rätt till tandvårdsstödet och hur man ansöker om stödet på 1177.

Tandvård om du har en funktionsnedsättning, 1177 (Extern länk)

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Har man ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv kan man ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Hjälpen består av två delar, dels en kostnadsfri enklare undersökning där man bor för bedömning av munhälsan samt råd och anvisningar om hur man bäst sköter tänderna, dels nödvändig tandvård till samma avgift som sjukvård.

Läs mer om vad som gäller, vad man har rätt till och hur man får hjälp på 1177.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet, 1177 (Extern länk)

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

Vid ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär kan viss tandvård ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Läs mer om tandvårdsstödet och vid vilka sjukdomar och tillstånd som stödet omfattar på 1177.

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar, 1177 (Extern länk)

Särskilt tandvårdsbidrag

Om man har en sjukdom som påverkar tänderna och gör att man har behov av förebyggande tandvård kan man ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Särskilt tandvårdsbidrag