Folktandvårdens uppdrag

Folktandvårdens uppdrag

Folktandvårdens uppdrag, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

Folktandvården i Region Jönköpings län arbetar för att ge länets invånare bästa möjliga munhälsa.

Folktandvården ansvarar för att ge barn och ungdomar i länet gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år. Region Jönköpings län finansierar barntandvården med en så kallad barntandvårdspeng.  

Allmäntandvård för vuxna finansieras genom patientintäkter och verksamheten konkurrerar med privata tandvårdskliniker.

I Folktandvårdens ansvar ingår också att erbjuda länets invånare specialisttandvård, akut tandvård och tandvård för asylsökande. Folktandvården har övergripande ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade.

Folktandvården har det yttersta ansvaret för tandvård inom Jönköpings län.