Avdelningen för orofacial medicin, Jönköping

En kvinnlig tandläkare behandlar en liten flicka.
Foto: Adam Lantz

Avdelningen för orofacial medicin (sjukhustandvård) är en breddspecialitet inom vuxentandvården, som gränsar till sjukvården. Vi möter patienter med olika slags sjukdomar, tillstånd, och funktionsvariationer. De patienter som remitteras till avdelningen har ett stort odontologiskt behandlingsbehov, eller behöver utredas för att undvika allvarliga hälsomässiga komplikationer i samband med att tandbehandling utförs. Bedömning och behandling av munslemhinnesjukdomar ingår i orofacial medicin. Avdelningen har ett brett kontaktnät med hälso- och sjukvården, omvårdnaden, och tandvården. Här finns dessutom tillgång till delar av sjukhusets resurser, som exempelvis konsultationer, och narkos.

Kärnverksamheten bedrivs på Länssjukhuset Ryhov, men avdelningen bemannar även Värnamo sjukhus genom samarbete med Värnamo Folktandvård.

För att kunna behandlas hos oss krävs en remiss från en av våra allmäntandvårdskliniker, privattandläkare eller läkare. 

Öppettider

Under sommaren kan öppettiderna variera. Läs mer om öppettiderna här intill.

Måndag-torsdag 07:30-17:00
Fredag 07:30-12:30

Besöksadress

Avdelningen för orofacial medicin
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov
553 05 Jönköping

Postadress

Avdelningen för orofacial medicin
Käkkirurgiska kliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Telefonnummer

010-242 60 00

1177 E-tjänster

Här kan du avboka din tid, beställa journalkopior, förnya recept etc.

Till 1177 (Extern länk)

Mer information på 1177 

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar, 1177.se (Extern länk)