Regler vid ombokning och avbokning av tid

Behöver du av- eller omboka din besökstid?

Med anledning av covid-19 gäller tills vidare inte våra ordinarie av- och ombokningsregler.

Om du får förhinder att komma till ditt bokade besök, önskar vi att du meddelar oss så snart som möjligt och senast 24 timmar innan. Genom att avboka din tid med god framförhållning ger du oss tillfälle att erbjuda tiden till någon annan.
Om du är sjuk eller har förkylningssymptom som exempelvis snuva, hosta, feber eller andningsbesvär, kan du avboka din tid så sent som samma dag som ditt inbokade besök. 

Du kan enkelt avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan även ringa din klinik för att av- eller omboka din tid.

E-tjänster och kontaktuppgifter till kliniker i allmäntandvården: Allmäntandvård, Folktandvården, Region Jönköpings län(Extern länk)

E-tjänster och kontaktuppgifter till avdelningar i specialisttandvården: Specialisttandvård, Folktandvården, Region Jönköpings län(Extern länk)

Observera att om du uteblir från din bokade tid utan att avboka, debiteras du för uteblivande enligt nedan.

Vuxen: 450 kronor
Barn (0 till fyllda18 år, därefter debitering som vuxen):
100 kronor 

Priser för allmän- och specialisttandvård