Regler vid ombokning och avbokning av tid

Behöver du av- eller omboka din besökstid?

Du kan avboka eller omboka din tid fram till en hel arbetsdag (24 timmar) före ditt besök. Det innebär till exempel att du som har ett inbokat besök tidigt på måndag morgon måste avboka eller omboka ditt besök senast torsdag eftermiddag veckan före. Vid avbokning eller ändring av tid senare än en hel arbetsdag i förväg, debiteras du för tiden.

För att avboka eller omboka din tid kontaktar du din klinik via telefon eller e-tjänster. Telefonnumret och e-tjänsterna är tillgängliga dygnet runt. Du hittar dessa på din kliniks sida.

Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till enskilda tekniska hinder eller problem. För att vara säker på att din avbokning genomförs i tid rekommenderar vi att du avbokar din tid med god framförhållning inför det planerade besöket.

Om du inte kommer på din bokade tid

Du får betala 440 kronor om du inte kommer på din bokade tid eller om du avbokar besöket/ändrar tiden senare än en hel arbetsdag i förväg. Denna avgift gäller för alla över 18 år. Barn som inte kommer på sitt bokade besök får betala 100 kronor. Mer information om avgifterna finns i våra prislistor.

Priser för allmän- och specialisttandvård