Regler vid ombokning och avbokning av tid

Behöver du av- eller omboka din besökstid?

Har du förhinder? Boka av din tid senast 24 timmar innan ditt bokade besök.

Om du får förhinder att komma till ditt bokade besök, önskar vi att du meddelar oss så snart som möjligt och senast 24 timmar innan. Genom att avboka din tid med god framförhållning ger du oss tillfälle att erbjuda tiden till någon annan.   

Om du har sjukdomssymtom och är osäker på om du kan komma på ditt besök, önskar vi att du ringer oss i god tid innan för att rådgöra.

Du kan enkelt avboka din tid via e-tjänsterna i  1177. Du kan även ringa din klinik för att av- eller omboka din tid.

E-tjänster och kontaktuppgifter till kliniker i allmäntandvården: Allmäntandvård, Folktandvården, Region Jönköpings län

E-tjänster och kontaktuppgifter till avdelningar i specialisttandvården: Specialisttandvård, Folktandvården, Region Jönköpings län

Observera att om du uteblir från din bokade tid utan att avboka, eller avbokar senare än 24 timmar innan, debiteras du för uteblivande enligt prislistan nedan.

Priser för allmän- och specialisttandvård