Lediga jobb i Folktandvården och intresseanmälan

Vår rekryteringsprocess

Man i klinikkläder sitter i ett samtal med en kandidat till ett jobb.
Foto: Ulf Mårtensson

Hos oss är det viktigt att du får vara du. Därför är vi extra noga med att just dina styrkor och unika egenskaper får ta plats i din väg till anställning hos oss.

Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad. Det hjälper oss att säkerställa att den mest kompetenta kandidaten blir erbjuden jobbet. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder – är helt oväsentligt för oss i valet av dig. För Region Jönköpings län är arbetet med att motverka diskriminering och öka mångfalden i organisationen en självklarhet. 
 
Hur kan vi vara säkra på att vi håller det vi lovar? För att din kompetens ska vara det viktigast i ansökan ser vi till att alla våra urval utgår ifrån en behovsanalys och kravspecifikation. 

Så här går det till när du söker ett jobb:

Om du är intresserad av en av våra tjänster ska du skicka in en ansökan som består av ditt CV och ett personligt brev. Här beskriver du dina erfarenheter, din kompetens och varför du är intresserad av den specifika tjänsten.

Rekryterande chef gör det första urvalet baserat på din ansökan och utifrån framtagen behovsanalys och kravspecifikation.

Efter första urvalet kallas de som bäst matchar de krav vi ställer på kompetens till intervju. Här träffar du rekryterande chef, men även andra kan delta på intervjun, såsom klinikkoordinator eller HR-partner.

Det kan bli aktuellt att vi använder oss av någon form av kompletterande bedömningsmetod. Det kan ske i form av arbetsprover samt personlighets- och kapacitetstester. 

Sista steget i rekryteringsprocessen är att rekryterande chef utför referenstagningen. Vi önskar minst två referenser från tidigare eller nuvarande arbetsplats. Dina referenter bör vara din chef eller arbetsledare.

Noggranna bedömningar utifrån ansökan, intervju, referenstagning samt eventuella kompletterande bedömningsmetoder ligger till grund för vem som erbjuds jobbet. Du får alltid återkoppling av oss i hur det gått i rekryteringen.

För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du är med i en rekryteringsprocess hos oss. Därför skickar vi ut kortare enkäter i de olika stegen i rekryteringsprocessen. På så sätt kan vi arbeta med ständiga förbättringar och göra vår rekryteringsprocess ännu bättre. Tack för din feedback!