Lärande i vardagen

Fyra kvinnor i vårdkläder står böjda över en datorskärm och diskuterar vad skärmen visar.
Foto: Ulf Mårtensson

Hitta nya arbetssätt, ta del av varandras kunskap och se möjligheter mellan olika yrkeskategorier. Vi vill att ett kontinuerligt lärande i vardagen ska vara en naturlig del av din vardag i Folktandvården. Hos oss får du plats att växa.

Att lära nytt och dela kunskap med andra. Hur vill du forma framtidens tandvård? Vi tror på ett ständigt lärande i vardagen och att det kan ske på många olika plan. Organiserat genom program och utbildningsplaner som sedan når ut och delas i organisationen. Det kan också vara kunskap som du bär inom dig från tidigare erfarenheter. Kanske får du ta del av något du inte kände till och som kommer underlätta din arbetsvardag? Eller vill du kanske själv lära dig mer om en speciell bit i ditt yrke och sedan föra det vidare till dina medarbetare? Ta plats att växa. Kompetensutbytet i specialisttandvården gav mig en större inblick i hela behandlingsprocessen. Annika, tandsköterska

Vi är stolta över vår stora kunskap

Folktandvården är en stor och kunskapsintensiv organisation. Det är vi stolta över. För oss är det viktigt att vi skapar en lärandekultur med utgång i verksamhetens behov. En sådan kultur uppmuntrar till både nyfikenhet och möjligheter till utveckling.

För att stimulera en sådan nyfikenhet finns det flera möjligheter för dig som anställd att ta del av nya erfarenheter och ansvarsområden som både kan utveckla och sträcka sig utanför ditt grundyrke. Läs mer nedan om vår stora satsning på handledning och spännande arbete för kompetensutbyte för tandsköterskor. 

Vår handledarsatsning är ett exempel där både lärandekultur, kunskapsöverföring och ansvar kombineras i en roll. Visste du att vi har utbildat 1 av 7 i vår organisation inom handledning?

Tillsammans skapar dessa personer ett nätverk som guidar nyanställda att bli sitt bästa yrkesmässiga jag samtidigt som de också lyfter lärande bland alla medarbetare. Vi har också sett till att utbilda alla våra klinikchefer – för att skapa en förståelse, samsyn och lika möjligheter för dig som ny att växa in i din roll.

Läs mer om vår handledarsatsning

Kompetensutbyte för tandsköterskor, KUB, är ett annat exempel på lärande i vardagen. Där får du möta en verksamhet inom Folktandvården utanför din ”hemmaklinik”, inom eller mellan allmäntandvård och specialisttandvård.

Under en dag följer du andra arbetskamrater inom Folktandvården och utbyter erfarenheter. 

Målet är att du efter din KUB även har fått kunskaper som du kan ta med dig tillbaka och dela med dig av till dina kollegor. Det kan handla om rutiner, arbetssätt eller insikter i hur samarbetet mellan specialisttandvård och allmäntandvård kan förbättras. Tack vare utbytet utvecklas både du, din klinik och kliniken som KUB genomförs på!

Vi är stolta över att Odontologiska Institutionen, med nio olika specialistområden, är en del av Folktandvården Region Jönköpings län. Det innebär nära samarbete och ständigt kunskapsutbyte mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Genom löpande kontakter i den kliniska vardagen utvecklas såväl individ och verksamhet i sin kompetens. Tillsammans är vi en stor kraft.

Läs mer om Odontologiska Institutionen