Att jobba hos oss

Handledning

Två personer står i ett behandlingsrum och ler in i kameran.
Foto: Julia Lindster

Som nyanställd är det viktigt för oss att du ska kunna känna trygghet och förtroende för de kollegor du har runt omkring dig. Därför spelar introduktion och handledning två avgörande roller. Vi jobbar kontinuerligt för att säkerställa att vi kan tillgodose nyanställdas behov och förväntningar samtidigt. Det utvecklar både dig och oss som verksamhet.

Vi har en handledarkultur som vi är stolta över, där handledning ses som en naturlig och självklar del av varje medarbetares utveckling. Många av våra handledare har gått handledarutbildning för att kunna få inspiration och rätt verktyg för handledning och lärande i vardagen.

Nätverk

För att fortsätta att utveckla oss och ge dig bästa möjliga start på din anställning har vi också skapat nätverk för våra handledare. Det ökar möjligheten till utbyte av erfarenheter, frågeställningar och utmaningar som de kan stöta på.

Det skapar en gemensam plattform och ett gott klimat mellan våra handledare som öppnar upp för ett bra samarbete mellan klinikerna.

Lika förutsättningar

Arbetet leds av en central huvudhandledare som kvalitetssäkrar och samordnar handledningen i vår organisation. Allt för att handledningen ska vara lika, oavsett var i vår organisation du arbetar. På så sätt kan vi lättare arbeta mot likvärdiga förutsättningar för alla nyanställda oavsett klinik.

Vi tror också att det skapar ett öppet, tillåtande och prestigelöst klimat för alla våra medarbetare, oavsett hur länge du har jobbat.