Att jobba hos oss

Handledning

Två personer står i ett behandlingsrum och ler in i kameran.
Foto: Julia Lindster

När du är ny på jobbet ska du få den trygghet du behöver. Vår ambition är att vara bäst i Sverige på handledning. För att du ska få utvecklas i din egen takt. För att du ska kunna få ställa alla frågor du behöver ställa. Och framför allt – för att vi ska lära av varandra och kunna ge våra patienter bästa möjliga tandvård.

Vi får ofta höra att Folktandvården i Region Jönköpings län har ett gott rykte kring handledning. Både från nyutexaminerade tandvårdsstudenter och från sommarjobbare. Men för att få det där kvittot på att vi är så bra som vill vara satsar vi nu extra mycket.

En av sju är utbildade

Vår handledarutbildning innebär att vi kontinuerligt undervisar Folktandvårdens medarbetare inom handledning. Visste du att en av sju medarbetare bland vår tandvårdspersonal har gått eller kommer att gå utbildningen? Vi ser det som ett träningsprogram för att skaffa färdigheter för det professionella lärandet. Programmet följer en forskningsbaserad pedagogik som i dagligt tal brukar kallas för upplevelsebaserat lärande.

Handledarkultur  

Det innebär inte bara en trygghet för dig som är ny på jobbet. Det skapar också en handledarkultur där vi alla lär av varandra och talar ett gemensamt språk. Mellan kollegor på den egna arbetsplatsen eller bland avdelningar och kliniker. Även du som har varit varit yrkesverksam en längre tid kan bli handledd och få kompetensutveckling. Exempel på detta är projektet KUB (Kompetensutbyte för tandsköterskor) och auskultation. Mycket av handledningen händer i din vardag, kanske utan att du tänker på det.

Erfarenhet, utbildning och engagemang 

Hos oss är heller ingen handledning den andra lik – men den är alltid av hög kvalitet. Handledningen du erbjuds är situationsanpassad. Den utgår ifrån dina egna behov och förutsättningarna på den klinik där du anställts. Våra handledare har erfarenheten, utbildningen och engagemanget för att du kan få det du behöver för att utvecklas i din yrkesroll och som medarbetare hos oss.

Bli en ambassadör 

På så vis tar vi i Folktandvården ett grepp om hela idén kring handledning. För dig som är ny och för dig som jobbat ett tag. Men också för dig som vill ha en ny karriärväg och vill bli en av våra ambassadörer för vårt sätt att tänka kring handledning.