Uppsökande tandvård i Folktandvården

Foto: Johan Werner Avby

Folktandvården har i över 80 år arbetat för en bättre munhälsa för Sveriges befolkning. Den uppsökande verksamheten är en modernare satsning och är idag ett av Folktandvårdens viktiga folkhälsouppdrag.

Tandvården ska vara jämlik och den uppsökande verksamheten fyller en viktig funktion. Sedan 1999 har personer med ett stort dagligt omvårdnadsbehov rätt att få en munhälsobedömning i det egna hemmet.

Kajsa Wendelström som är äldretandvårdsstrateg i Folktandvården Region Jönköpings län förklarar:
– Den uppsökande verksamheten är ett sätt att identifiera vårdbehovet hos äldre som annars kanske inte skulle få tandvård. Man har eliminerat kostnaden för personer som har rätt till  en munhälsobedömning.

Munhälsobedömningen är avgiftsfri och patienterna kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Besök i hemmet eller boendet

Folktandvården har idag ensamt ansvar för den uppsökande verksamheten i Region Jönköpings län. Det är omvårdnadsbehovet som avgör om en patient har rätt till hjälp. Alla med rätt till nödvändig tandvård erbjuds ett hembesök. Det är kommunen eller Region Jönköpings län som utfärdar intyg om nödvändig tandvård. Det kan till exempel vara distriktssköterskan, biståndshandläggaren eller sjuksköterskan på äldreboendet som bedömer behovet.

Helena Forsevik, tandhygienist, jobbar på Öxnehaga Folktandvård har arbetat med uppsök till och från i över 15 år.

Helena Forsevik berättar:
– Vi träffar unga som gamla med olika sjukdomsbilder. När vi gör ett uppsök så gör vi en munhälsobedömning och ger patienten och anhörig eller personal råd och tips på hur man skall sköta sin munhygien och prova ut individuella hjälpmedel. Vid behov bokar vi tid för ett tandvårdsbesök.

Nödvändig tandvård

I den uppsökande verksamheten på boendet görs nästan inga behandlingar utan endast en munhälsobedömning. Behöver patienten behandling görs detta på en tandvårdsklinik eller vid särskilda tillfällen av tandvårdspersonal ute på boendet. Vid vissa tillfällen kan en mobil tandvårdsutrustning sättas upp på boendet och tandvård utföras. Alla som har rätt till nödvändig tandvård har också möjlighet att få en munhälsobedömning.

Kajsa Wendelström fortsätter:
– En stor del av verksamheten består av förebyggande åtgärder och detta viktiga arbete kan  mycket väl utökas för att minska riskerna för de stora vårdbehov vi ibland ser. De patienter som har ett intyg för rätt till nödvändig tandvård får en munhälsobedömning utförd en gång per år. Vi utför också årliga utbildningar för omvårdnadspersonal.

Helena Forsevik avslutar:
– På äldreboendena är det viktigt att vi når fram med information till personalen som ofta skall sköta de äldres munhälsa så att det blir så bra som möjligt och att det blir till nytta för patienten.