Introduktion för chefer

En kvinnlig ledare står framför sina medarbetare i en klinisk miljö.
Foto: Ulf Mårtensson

Som chef är du väldigt viktig. Vi tror att du är beredd att investera en hel del av dig själv i oss. Därför vill vi ge dig tillit och möjligheter att växa i ditt ledarskap. Med andra ord är vi otroligt måna om dig och vi hoppas du vill åstadkomma bra saker tillsammans med oss i Folktandvården. Allt börjar med en bra introduktion.

Som en del av Region Jönköpings län är du en av fler än 500 chefer. Det gör dig unik, men det gör också oss väldigt trygga i vårt sätt att introducera nya chefer i vår verksamhet. Vi värdesätter din introduktion i Folktandvårdens organisation och styrning. I din roll som chef kommer du jobba i både små och stora frågor – i mindre och större dialoger på klinik eller i Folktandvårdens chefsgrupp. De nätverk du blir en del av som chef kommer hjälpa dig. Det är viktigt att du snabbt förstår ditt sammanhang och vilka områden du har ansvar för.

Citat om introduktion

Bygg upp ett kontaktnät

Du introduceras i flera av verksamhetens viktiga delar som tillsammans ger dig möjlighet att förstå hur allt hänger ihop. Introduktionsprogrammet sträcker sig över ett år och det ger dig tid att lägga pusslet i lugn och ro. Du introduceras bland annat i områden som strategisk ledning, ekonomi, miljö, säkerhet, ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet samt ledningsstabens olika funktioner. Det ger dig möjlighet att snabbt lära känna fler i vår verksamhet och bygga upp ett betydelsefullt kontaktnät. Vi ser vardagen i Folktandvården som ett ständigt lärande – där just din kompetens får plats att växa.

Arbetsplatsnära introduktion och chefsnätverk

Det är din närmaste chef som introducerar dig i din nya roll i Folktandvården och ser till att du börjar bygga upp ett kontaktnät. På kliniken/arbetsplatsen kommer medarbetarna du har runt omkring dig att vara en viktig del för att du ska känna dig som hemma och trivas. Ni kommer ha tid att lära känna varandra. Som chef ingår du också i Folktandvårdens chefsgrupp med månadsvisa ledarforum. Introduktionen i ditt chefsnärverk kommer ge dig möjligheter att förstå ditt arbete utifrån din roll bland andra.

Vem är du i Folktandvården och Region Jönköpings län?

Du är också en del av något större – att vara chef i Region Jönköping län. Som ny chef ser vi till att du får utbildning i bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt och kompetensbaserad rekrytering. Du blir en del av Regionen Jönköpings läns chefsnätverk – Nätverk för engagerat ledarskap – och får möjlighet att möta och utbyta erfarenhet med andra ledare i hela Regionen. I våra chefutvecklingsspår kan vi också erbjuda vi dig verktyg att utvecklas.

Gemensam ledarskapsfilosofi

Våra förväntningar på dig i din chefsroll vilar på en gemensam ledarskapsfilosofi för hela vår Region med gemsamma grundläggande värderingar. Som chef har du ett helhetsansvar för din verksamhet och för att nå uppsatta mål utifrån verksamhetens behov. Du ansvar också för att jobba med dina medarbetares lärande och arbetstrivsel, bidra till förbättringar och att arbetet genomförs inom rätt ramar. 

En röd ruta med texten "Att vara chef".

Att vara chef

Region Jönköpings läns chefs- och ledarpolicy