Student

Jobba med tillfällig legitimation

En student i gröna klinikkläder står i ett undersökningsrum tillsammans med två kollegor.
Foto: Julia Lindster

Du som är tandläkarstudent på ett svenskt tandläkarprogram kan efter din nionde termin arbeta på en tandläkarklinik med en tillfällig legitimation (vikariatförordnande) och handledning. Det innebär att du redan innan din utbildning är klar får möjlighet att prova på ditt framtida yrke.

Att arbeta på tillfällig legitimation är en chans att testa dina vingar och utföra en del av de moment du senare kommer att arbeta med inom ditt yrke, till exempel undersökningar och enklare behandlingar. Du har under hela tiden tillgång till en tandläkare som fungerar som handledare.

Godkända kurser till och med nionde terminen

Du som student måste ha gjort klar den nionde terminen med godkända kurser och prov, och inte ha några släpande moment kvar i utbildningen. För att kunna arbeta på tillfällig legitimation måste skicka med ett intyg från din skola som bekräftar att du gjort klart den nionde terminen.

Var ute i god tid

Eftersom det är viss handläggningstiden hos Socialstyrelsen så är det bra att vara ute i så god tid som möjligt. Detta så att du hinner få ansökan godkänd innan du börjar på kliniken.

Läs mer om hur du går tillväga på Socialstyrelsens webbplats. https://legitimation.socialstyrelsen.se/for-arbetsgivare/tandlakare/ (Extern länk) 

 

Läs mer om Matilda, som arbetade på tillfällig legitimation under sommaren.