För dig som ska göra en rotspetsoperation

Här kan du läsa om hur det går till att göra en rotspetsoperation på Käkkirurgiska kliniken och vad du bör tänka på i samband med ingreppet.

Generell information om tänder med infektion vid rotspetsen

Hos tänder som har stora karies angrepp, fyllningar eller fått slag mot sig kan den nerv och de blodkärl som finns inne i tanden (pulpan) gå i nekros (dö). Bakterier kan då sprida sig till tanden och omgivande käkben och orsaka en lokal infektion. Infektionen kan vara akut och orsaka smärta, men kan också vara kronisk. Då har man som regel inga eller mycket måttliga besvär. Behandlingen av infektionen består i första hand av att tandläkaren rensar ut de döda pulparesterna ur tanden och göra en rotfyllning.

Rotbehandling lyckas inte alltid. Vid en kvarvarande infektion läker inte infektionen vid rotspetsen. I sådant fall har man tre behandlingsalternativ:

  1. Omgörning av rotfyllningen. Detta är dock inte alltid möjligt till exempel om man fått en stiftkrona eller brygga på tanden.
  2. Rotspetsoperation
  3. Tandborttagning

Inför ingreppet

Vi har fått en remiss från din ordinarie tandläkare gällande en eller flera av dina tänder med kvarvarande infektion vid rotspetsen. Innan ingreppet görs en klinisk undersökning som vid behov kompletteras med röntgen.

Efter undersökningen kommer du att få ett förslag på behandling samt information om risker och komplikationer som kan uppstå. 

Om vi gör bedömningen att kvaliteten på rotfyllningen är tillräckligt bra och långtids-prognosen på tanden är god, kan det bli aktuell med en rotspetsoperation. Ibland kan ingreppet ske i samband med undersökningen vid första besöket.

Ingreppet

För att kunna komma åt rotspetsen få man göra en liten operation som innebär att man lyfter undan tandköttet och gör en liten lucka i benet och tar sig fram till roten.
En bit av rotspetsen kapas av och avlägsnas. Infektionen skrapas ut och tandens tätas ”bakifrån”. Därefter sys tandköttet fast igen. Behandlingen tar cirka 40 minuter och sker under lokalbedövning.

Vid stark oro inför operation finns det möjlighet till medicinering med lugnande läkemedel. Det kan du diskutera med din behandlare.

Efter ingreppet

Det är normalt med smärta och svullnad i operationsområdet de första dagarna efter operationen. Gapförmågan kan också vara begränsad.

Du kommer att få information om smärtstillande läkemedel.

Blödning efter operation kan stoppas med tryck över såret genom att bita på en kompress under cirka 30-45 minuter.

Äta och dricka kan du göra efter att bedövningen har släppt, vanligtvis 2-3 timmar efter operation. Du bör äta skonsam kost de första dagarna efter behandlingen.

Du kommer att få ett mer detaljerat informationsblad med råd till nyopererade patienter i samband med ingreppet.

Efterkontroller

Vi syr operationssåret. Detta görs med resorberbara suturer som försvinner av sig själv. Du kommer överens med din behandlare efter operationen vem som sköter uppföljningen.

Rotspetsoperation är sista försök till att ”rädda” tanden och det är inte alltid att infektionen läker trots behandling. Man får i så fall överväga att tanden tas bort.

Komplikationer

Det är ovanligt med komplikationer efter rotspetsoperation. De komplikationer som kan uppstå efter ingreppet är:

  • Postoperativa infektioner - oftast lindriga.
  • Känselstörning - kvarvarande bedövningskänsla trots att lokalbedövningen har släppt. Detta kan bero på att en känselnerv kommit till skada och är oftast övergående men kan ibland ta lång tid.
  • Blödning - små blödningar flera dagar efter operation är normal. Vid eventuellt större blödning som inte kan stoppas genom kompression ska du kontakta oss.

Du kan kontakta Käkkirurgiska klinikens mottagning telefon 010-242 60 00. Efter kontorstid söker du via sjukvårdsupplysningen 1177 och ber att få prata med jourhavande käkkirurg.