Avgiftsklasser för Frisktandvård

Avgiftsklasser för Frisktandvård

Du som tecknar frisktandvårdsavtal placeras i en avgiftsklass. Placeringen styrs av din tandhälsohistoria och hur vi bedömer att din tandhälsa kommer att vara under avtalsperioden. Ju bättre tandhälsa, desto lägre avgiftsklass och pris. Det finns tio avgiftsklasser.

ATB, allmänt tandvårdsbidrag, är 600 kronor/år för dig som är 24-29 år eller 65 år och äldre, och 300 kronor/år för dig som är 30-64 år.

Avgiftsklass

Pris kronor per månad
inklusive ATB
24 – 29 år och från 65 år

Pris kronor per månad inklusive ATB
30 - 64 år

1

37

62

2

69

94

3

115

140

4

172

197

5

251

276

6

327

352

7

451

476

8

555

580

9

705

730

10

827

852

Om du placeras i en högre avgiftsklass har du chans att förbättra ditt läge inför nästa avtalsperiod – om du sköter dina tänder väl.

Det här påverkar din avgiftsklass

  • Din ”tandhälsohistoria” bland annat: karies, fyllningar, rotfyllningar, kronor, broar, tandköttsinflammation, tandlossning, frätskador
  • Om dina tänder utsätts för extra påfrestningar, till exempel om du gnisslar tänder
  • Hur du brukar sköta dina tänder
  • Dina kostvanor
  • Om du röker eller snusar
  • Extra tillförsel av fluorid

Fråga oss om Frisktandvård

Har du frågor kan du kontakta din klinik eller genom våra e-tjänster.          

Fråga oss om Frisktandvård (Extern länk)