Så här förbereder du dig inför ditt första besök

Foto: Anna Wennberg

Parodontit är en inflammation i tandens fästeapparat. Det är ett sjukdomstillstånd som obehandlad leder till gradvis nedbrytning av tandens fäste och kan leda till att tanden lossnar. Inflammationen orsakas av munhålans bakterieflora på tänderna. En noga och regelbunden egenvård kan hjälpa till att stoppa sjukdomen men det krävs också behandling av tandläkare och tandhygienist. Här hjälper vi dig att förbereda dig på bästa sätt inför ditt besök hos oss.

Inför ditt första besök hos oss

Du har blivit remitterad till oss för diagnostisering och behandling av parodontit eller en inflammation runt implantat (periimplantit). Dessa sjukdomar är både komplexa och kroniska. Det är viktigt att du förstår att behandlingen kommer kräva mycket eget engagemang och även ett förändrat beteende för att kunna stoppa din sjukdom. Du kommer behöva lära dig munhygien på hög nivå och du kommer behöva upprätthålla en bra munhygien i fortsättningen för att inte få återfall i parodontit. Är du rökare kommer vi erbjuda dig hjälp med rökavvänjning. Vi som jobbar på avdelningen för parodontologi är experter på det vi gör och tillsammans hjälps vi åt genom hela behandlingsprocessen.

Vad som krävs av dig

Att behandlas hos oss innebär regelbundna besök på avdelningen under en tidsperiod. Att behandla parodontit eller periimplantit kan ta upp till ett år och ofta längre. Efter genomgången behandling krävs regelbunden stödbehandling hos tandhygienist två till fyra gånger per år för att upprätthålla behandlingsresultatet. Denna stödbehandling ges vanligtvis på din hemmaklinik. Tillsammans hjälper vi dig att förstå orsaken till sjukdomen och visar hur du ska göra för att din mun ska bli frisk. Du har själv stora möjligheter att påverka behandlingsresultatet och din motivation är avgörande. Vi från vår sida kommer att göra allt för att ge dig vårt fulla stöd och den bäst möjliga behandlingen.

Vad du betalar

Kostnadsförslag kommer att ges till dig efter undersökningen. Debitering sker enligt Regionens tandvårdstaxa och statligt tandvårdsstöd utgår enligt försäkringskassans regelverk.     

Först gör vi en utredning av din tandstatus

Förstå och acceptera din behandlingsprocess

Behandlingen hos oss kräver vissa förberedelser. Vi måste undersöka dina tänder noggrant och kartlägga parodontitens svårighetsgrad och omfattning. Vi ställer då en diagnos på din tandstatus. Det krävs både en klinisk undersökning som görs av tandläkare och vi behöver aktuella röntgenbilder av god kvalitet som avbildar alla tänder i din mun. Finns inte tillräckligt med bilder att tillgå kompletterar vi med egna bilder vid undersökningstillfället eller remitterar dig till vår röntgenavdelning för bildtagning om många bilder behöver tas.

Så här går en undersökning till

Vid ditt första besök kommer du att träffa en tandläkare för en parodontal undersökning. Tandläkaren registrerar sjuka tandköttsfickor och noterar deras djup med en ficksond. Eventuell blödning vid sondering noteras och om det finns tänder med ökad rörlighet. Sonderingen kan i vissa fall kännas lite obehaglig. Skulle det göra ont kan du få bedövning. Dina tänder kommer att färgas in för att ta reda på hur bra du får rent vid tandborstning. Färgen putsas sedan bort. Ofta tas även röntgenbilder och ibland fotograferar vi bettet. Med den information som samlas in kan vi ställa rätt diagnos och ta fram din terapiplan.

Dags att börja din behandling

Mål med behandlingen

Målet med din behandling hos oss är att minska inflammation runt tänderna och förhindra fortsatt fästeförlust.

Träna upp en bra tandborstteknik

När utredningen av din tandstatus är klar och det är dags för behandling får du först träffa en tandhygienist för orsaksinriktad behandling av parodontiten. Denna behandling görs i olika steg. Först får du lära dig effektiv tandborstningsteknik. Ta alltid med din tandborste och eventuella mellanrumsborsten och tandstickor vid första tandhygienistbesöket. Om du har en eltandborste tar du med dig den till varje besök. När tandborstningen fungerar på den höga nivå som krävs kan tandhygienisten gå vidare med steg två i behandlingen: en noggrann rengöring i tandköttsfickorna i hela bettet. Detta sker oftast under lokalbedövning och kan kräva fyra till fem besök med en veckas mellanrum. Läkningen utvärderas efter cirka tre månader. Då tas även ställning till om det krävs mer behandling. Ibland räcker det inte med tandhygienistens behandling utan det behövs kirurgisk behandling av parodontiten som då utförs av tandläkare.

Viktigt med ett bra flöde i behandlingen

För att din behandling ska kunna genomföras effektivt är det viktigt att du avsätter den tid som behövs. Behandlingen utförs på avdelningen för parodontologi i Jönköping och vi behöver träffa dig på plats hos oss. Det är viktigt att du kommer på dina bokade besök. Behandlingen följer ett flöde och tiderna är beroende av varandra. Du behöver vara beredd på att behandlingen kräver många besök. Det är inte ovanligt att behandlingen tar ett till två år innan dina tänder är tillräckligt friska för att du ska kunna återgå till din hemmaklinik för stödbehandling hos tandhygienisten där.

Hur påverkar rökning din tandhälsa?

Rökning har en negativ inverkan på din tandhälsa. Det är en stor riskfaktor för parodontit och periimplantit. Rökning ger också ett försämrat behandlingsresultat. Vi vill att du ska lyckas i din behandling och erbjuder sig därför kostnadsfri rökavvänjning.

Vi gör det tillsammans

För att vi ska lyckas med din behandling och nå målet om en frisk mun är det viktigt att vi hjälps åt genom hela processen. Din egen insats är avgörande för att behandlingen ska följa det flöde som behövs för att stoppa sjukdomstillståndet.

Lär dig rätt tandborstrutin

Träna upp en bra teknik

Ha gärna med dig din eltandborste varje gång du kommer till oss. Så kan vi se hur den ser ut och öva i munnen.

Nu vill vi veta om denna sida gett dig en bra information inför ditt besök

Klicka på knappen nedan så får du svara på sex frågor om ditt kommande besök hos oss.

(Extern länk)