Att jobba hos oss

Utveckling, resultat och adrenalin får Jessicas hjärta att klappa

Två kvinnor i klinikkläder som tittar in i kameran. De står mot en vägg, vända snett mot kameran.
Jessica Melin, närmast kameran, älskar de varierande dagarna på Käkkirurgiska kliniken och att det snabbt kan bränna till. "Man får använda all sin kunskap", säger hon. Enhetschef Anna Stanton, även hon tandsköterska, håller med. Foto: Daniel Windre

Tandsköterskan Jessica Melin jobbade länge inom privattandvården men lockades av möjligheten att få utmana sig själv. Nyfikenheten på kirurgi och operationer inom tandvården förde henne till Folktandvården och Käkkirurgiska kliniken. "Här känner jag att jag som tandsköterska är i ständig utveckling. Jag ser ett direkt resultat av mina handlingar – och att jag alltid får reagera och använda mina kunskaper genom hela arbetsdagen."

På Käkkirurgiska kliniken samsas många specialiteter inom tandvården och det dagliga patientflödet är stort. Miljön i de långa korridorerna utanför behandlingsrummen och operationssalarna är lugn och trivsam. Operationer förbereds, patienter tas emot och behandlingar utförs inne på rummen. Allt i ett väloljat maskineri. 

– Patienterna ska känna att de är i trygga händer, från första stund att de sätter sina fötter i vårt väntrum. Behovet hos de som besöker oss är så oerhört varierande, berättar tandsköterskan Jessica Melin.

Hon kom till Käkkirurgen för tre år sedan efter en tid inom både privattandvården och vid avdelningen för parodontologi.

Anna Stanton, enhetschef och även hon tandsköterska håller med.
– De flesta patienterna följer vi inte över tid på samma vis som i övriga tandvården. Patienterna kommer på remiss eller akut på vår käkskadejour och det ställer också större krav på oss. Det gäller att snabbt skapa en nära kontakt med patienten som ofta befinner sig i en ovan och ibland utsatt situation, säger Anna Stanton.

Tandsköterskan en stor del av specialisttandvården

Tandsköterskans roll är starkt integrerad i verksamheten – planering av patientmöten, förberedelser inför operation – och såklart – att assistera vid behandlingar.

– Som person måste du verkligen kunna läsa av rummet och snabbt reagera om det uppstår en situation. Det vilar mycket eget ansvar på en tandsköterska men det är något jag gillar. Dagen kan planeras på ett vis men så kommer ett akutfall in och vi får snabbt planera om. Mitt hjärta klappar för att kunna hantera det oväntade och det ger mig adrenalin att snabbt få reagera inför ett kirurgiskt ingrepp, förklarar Jessica.

För att skapa den där tryggheten – även när det hettar till och det oväntade inträffar – behövs en stabil grund att stå på. Som arbetsplats vill Käkkirurgiska kliniken vara en undervisande klinik där de anställda finner ett lärande i vardagen och rör sig framåt mot målet att ge patienten bästa möjliga vård.

Tydlig handledning och bra introduktion

– De flesta tandsköterskor som söker hit har kanske jobbat i allmäntandvården tidigare, en del har erfarenhet av implantatbehandlingar och kirurgi, men så är inte alltid fallet. Därför är det viktigt att vi kan visa upp en bra introduktion och en tydlig handledning, berättar Anna Stanton och fortsätter:

– Vi står, som flera andra, inför ett generationsskifte med många pensionsavgångar. Genom att tidigt säkra upp all kunskap och erfarenhet som finns, genom strukturerad introduktion för nyanställda och med en tydlig tanke om vad handledning är kan vi föra vidare den samlade kunskapen som finns på vår avdelning.

Käkkirurgiska kliniken tar också årligen mot flera personer som är under utbildning bland annat ST-tandläkare, tandhygieniststudenter och auskulterande tandvårdspersonal.

– Det är tydligt att vi alltid pushar varandra i vårt lärande. Även om jag arbetat i många år vet jag att jag inte sitter inne på alla svar och att jag som tandsköterska aldrig är färdig att utveckla mig inom mitt yrke. Jag kan fortsätta att lära mig och få dela med mig av min kunskap. Både till mina närmaste kollegor och att jag får vara en del av handledning i personer som kommer till oss för att ta nästa steg i sitt tandvårdsyrke, säger Jessica.

Många olika utvecklingsspår

Anna Stanton ser också att spåret specialisttandvård för tandsköterskor kommer lite i skymundan som ett möjligt karriärspår efter färdig utbildning.

– Det tar tyvärr inte alltid så stor plats på tandsköterskeutbildningarna och jag tror inte studenterna riktigt får se mångfalden av vad specialisttandvården kan erbjuda. Här finns alltid olika sätt att fortsätta utveckla sig – på kliniken har de flesta av våra tandsköterskor även specifika ansvarsområden som exempelvis, implantatdebitering, operationskoordinering, sterilansvar etcetera.

– Jag har aldrig ångrat att jag sökte mig till Käkkirurgiska kliniken och specialisttandvården, berättar Jessica.
– De omväxlande och oväntade dagarna i behandlingsrummen och operationssalarna tillsammans med meningsfullheten i att direkt se ett resultat hos patienten, det får mitt hjärta att klappa.