Student

VFU i Folktandvården

Två tjejer ler in i kameran. De har vita tröjor på sig.
Foto: Julia Lindster

Studerar du till tandhygienist och är nyfiken på hur din verksamhetsförlagda undervisning (VFU) ser ut hos oss i Folktandvården? Vad kul, det där är vi nämligen väldigt bra på och ganska stolta över. Häng med!

Det är kanske nu du knyter dina första kontakter. De där som blir avgörande för den närmsta framtiden efter dina studier. Vi ser på vårt möte med dig som ett välkomnande av en ny framtida kollega. Det är vad vi hoppas på.

För att vi ska kunna skapa den absolut bästa utbildningsmiljön för dig under din praktiktid hos oss har vi handledare som välkomnar dig till vår verksamhet på bästa sätt och som får allt att stämma mellan praktik och teori. Ann-Sofie jobbar som tandhygienist på avdelningen för parodontologi-endodonti men är också regionalt ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen i Folktandvården. Att coacha, guida och utveckla tror vi nämligen är ett vinnande koncept. Välkommen att bli en del av något större! Citat från tandhygienist Clara: Under VFU fick jag prova på att jobba i team. Jag lärde mig mycket om min egen roll.

Hur gör vi din tid hos oss till den bästa för dig?

Inför din VFU har du möjlighet att önska vilken klinik du helst vill praktisera på. Därefter gör vi vårt bästa med att pussla ihop student och klinik så bra det går. Under din tid som student så har du två perioder med VFU, för att kunna få se olika delar av verksamheten och pröva dina färdigheter praktiskt mer än en gång.

En av perioderna, antingen första eller andra, får du vara beredd att åka lite längre till din klinik, men vi lovar att det är värt det.

I nära samarbete med Jönköping University

Folktandvården och tandhygienistutbildningen vid Jönköping University har ett nära samarbete i  frågor som kan uppstå kring din VFU-period. Inför varje verksamhetsförlagd utbildning hålls en gemensamma träff för våra handledare och efter avslutad termin utvärderas praktiktiden. Vi vill skapa en proffsig helhet – från lärartid i skolmiljö till handledartid på varje folktandvårdsklinik i Jönköpings län. 

Det finns idag ett bra samarbete kring din utbildning. Ramavtalet om verksamhetsförlagd utbildning inom Region Jönköpings län och Jönköpings University styr samarbetet kring VFU som omfattar strategisk utveckling såsom innehåll, omfattning, kvalitetskrav, forskning, utveckling och uppföljning, som kontinuerlig planering och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Hur gör vi din tid hos oss till den bästa för dig?

Inför din VFU har du möjlighet att önska vilken klinik du helst vill praktisera på. Därefter gör vi vårt bästa med att pussla ihop student och klinik så bra det går. Den ena perioden får du vara beredd att åka lite längre till din klinik, men vi lovar att det är värt det.

Under din tid som student så har du två perioder med VFU, för att kunna få se olika delar av verksamheten och pröva dina färdigheter praktiskt mer än en gång. På den andra delen blir du tilldelad en klinik lite närmre dig om du skulle vilja det.

Vad får du göra hos oss?

Under din VFU-perioden får du se och följa med oss i vårt arbete på kliniken. Successivt, i takt med att du känner dig trygg i behandlingssituationen, kan du snart själv börja göra flera av momenten själv. Vi är väl medvetna om de lärandemål du ska klara av under din tid hos oss och vi försöker därför göra allt så bra vi kan för att du ska lära dig så mycket som möjligt.

Din handledare finns alltid nära för att ge feedback och kontrollera utförd behandling. Vi prioriterar också planerad handledartid under dagen då vi avsätter tid för reflektion och feedback. Allt för att du ska växa och utvecklas i din profession

Vi finns bredvid dig

Vi är måna om att din tid hos oss blir värdefull och innehållsrik, och ska göra dig rustad för din kommande yrkseroll. Därför har du en egen handledare som finns som bollplank och stöd, som hjälper till att lära ut och träna upp.

Vi är väl insatta i din studieguide och hjälper dig att uppnå dina lärandemål såväl som personliga mål. Det finns med andra ord alltid någon att vända sig till när frågor uppstår. Vi ser dina veckor hos oss som ett gemensamt ansvar. Till vår hjälp har vi också en handledarguide från högskolan som stöttar oss i vår handledning.

Feedback och reflektion

För att vi båda ska uppnå de förväntningar vi har på varandra är det viktigt med uppföljning och reflektion. Under VFU:n har du möjlighet att stämma av med din VFU-ansvarig på högskolan om du känner behov av det. 

Det är viktigt med ett bra avslut. Därför vill vi gärna att du tillsammans med din handledare utvärderar veckorna tillsammans och tittar på din prestation kopplat till lärandemålen. I avslutningsfasen av din VFU genomför du din kliniska chairside-examination på högskolan. Det är nu du får chansen att visa vad du lärt dig! Efter avslutad praktik vill Regionen att du fyller i en utvärdering med enkätfrågor. Detta för att vi ska kunna utveckla vårt VFU-arbete. Det skickas också ut en enkät till din handledare. För att göra nästa VFU, om möjligt, ännu lite bättre.

VFU-ansvarig

Ann-Sofie Ambjörn
010-242 46 23
0736-80 83 87
ann-sofie.ambjorn@rjl.se (Extern länk)