Priser och tandvårdsstöd

Priser och tandvårdsstöd, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

För dig som är skriven i Region Jönköpings län är tandvården gratis till och med det år du fyller 23. Därefter får du betala för din tandvård själv. Priserna för varje åtgärd hittar du i vår prislista. Du kan även se vem som har rätt till tandvårdsbidrag.

För dig mellan 0 och 23 år är tandvården kostnadsfri. Från och med 1 januari det år du fyller 24 får du betala för din tandvård. En del av behandlingen ersätts av Försäkringskassan.

Rätt till särskild hjälp

Om du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning, kan ofta mer tandvård behövas än för andra. Du kan då ha rätt till viss tandvård för samma kostnad som för sjukvård och som ingår i högkostnadsskyddet. 

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv, kan ibland särskild hjälp fås för tandvård. 

Vid ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär kan viss tandvård ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd.