Student

Student

Foto: Julia Lindster

Varje år tar Folktandvården Region Jönköpings län emot cirka 125 studenter från olika tandvårdsutbildningar. Många har en del av sin utbildning förlagd hos oss, andra sommarjobbar på våra kliniker. För oss är det viktigt att ha en bra kontakt med dagens studenter, eftersom de kanske är morgondagens kollegor hos oss.

Om du är student inom något av de odontologiska yrkena finns det olika möjligheter att prova på hur det är att arbeta på någon av våra kliniker i regionen.

  • Du som läser till tandläkare eller tandhygienist kan förlägga din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss.
  • Du som läser till tandsköterska kan förlägga din praktiska del "Lära i arbete" (LIA) på någon av våra kliniker.
  • Studenter på alla odontologiska yrken har möjlighet att söka sommarjobb på en/flera av klinikerna runtom i vår region.