Inför ditt besök hos Hälsan Folktandvård

En hand som öppnar dörren till folktandvården
Foto: Adam Lantz

Inför ditt besök hos Hälsan Folktandvård finns det några saker som är bra att tänka på.

Betalning

Du betalar i samband med varje besök. Vi tar inte emot kontant betalning.
Du kan betala med kort eller e-faktura. Du kan även betala med en faktura som du får med posten. Om du har frisktandvårdsabonnemang betalar du inget vid besöket.

Ditt tandvårdsbesök är gratis till och med det år du fyller 23, därefter betalar du enligt prislista i samband med varje besök. 

Tolk

Vi använder en tolk om du behöver det. Meddela oss i god tid innan ditt besök.

Tillgänglighet

Vår klinik är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Legitimation

Ingen annan ska kunna använda ditt namn. I vården är detta särskilt viktigt för att det ska bli rätt i din journal. Visa därför alltid upp ditt körkort, pass eller ID-kort. När ett barn som saknar ID-handling besöker oss, ska en medföljande vuxen kunna identifiera sig för att kunna lämna uppgifter om barnets namn och personnummer.

Läkemedel

Ta alltid med aktuell läkemedelslista inför ditt besök.