Odontologisk fortbildning

En kvinna står och arbetar under behandling av en patient .
Foto: Julia Lindster

Folktandvården är en stor och kunskapsintensiv organisation. Där du och dina kollegor är vår viktigaste resurs. Det kräver att vi som verksamhet ständigt utvecklar oss i hur vi kompetensutvecklar dig.

Genom att arbetar utvecklingsinriktat med digitalisering, tillgänglighet och kvalitetsutveckling skapar vi ännu bättre förutsättningar för ditt lärande. Kanske är du nyfiken på något speciellt odontologiskt ämnesområde? Vill du som tandsköterska eller tandhygienist få kunskap om att kunna assistera vid till exempel implantatbehandlingar? Eller är du intresserad av att hålla i något spännande projekt eller forska? 

Ta del av vårt stora kursutbud

Med vårt nära samarbete med andra tandvårdsregioner, mellan våra egna specialister och inom olika områden i vår verksamhet skapar vi möjligheter för dig att ta del av ett stort lärande. Med alla specialiteter närvarande bär vi på mycket kompetens som vi gärna delar med oss av. Den kunskapen finns samlar i vårt stora kursutbud.

Våra kurser leds leds av vår verksamhets experter i allmäntandvården och specialisttandvården. Dina kollegor. Visste du att du som allmäntandläkare har möjlighet att ta del av moment i ST-utbildningen? Det ser vi som en investering i vår egen verksamhet.

Tillsammans planerar du och din chef årligen för din individuella utvecklingsplan – för att du ska bli ditt bästa yrkesmässiga jag. En bra grund att stå på är vårt gemensamma kursutbud. Det finns en stor samlad kunskap i vår verksamhet och är väldigt duktiga på att ta tillvara på den. Vi ser till att den delas och att den utvecklar varandra. Oavsett yrke.

I Folktandvårdens kursprogram har vi samlat kurser som är anpassat efter din och dina kollegors yrkeskategori. Kurserna ska tillgodose ditt, verksamhetens och framtidens behov. 

Läs mer om Folktandvårdens kursutbud

Är du vår nästa expert? Som ST-tandläkare hos oss ger vi dig möjlighet att göra skillnad. Du blir en del av framtidens spetskompetens inom tandvård och växer i rollen som tandläkare.

Hos oss har du möjligheten att söka bland både nationella utbildningstjänster och uppdragsutbildningar. Det gör oss unika.

Läs mer om vår ST-utbildning