Basundersökning

Medarbetare med undersökningshandske och röntgenbild i bakgrunden
Foto: Anna Wennberg

En basundersökning består oftast av anamnes, klinisk undersökning och röntgenundersökning.

Anamnes betyder att du får frågor om allmän hälsa och om symptom från mun, tänder och käkar. Man frågar eftersom många sjukdomar och mediciner kan påverka din munhälsa och din behandling. Det är bra om du vet vilka mediciner du tar så att du kan berätta det vid undersökningen. 

Den kliniska delen innebär att dina tänder, tandfäste och övriga förhållanden i din mun undersöks.  

Röntgenbilder ingår oftast i undersökningen. Behövs en mer omfattande röntgenundersökning eller panoramaröntgenbild får du betala extra för detta.