Kompletterande eller akut undersökning

Tandhygienist undersöker patient
Foto: Johan Werner

Åtgärden tillämpas som en diagnostikåtgärd för ett besök vid mindre omfattande undersökning:

  • av munhälsorelaterad sjukdom eller problem
  • inför bettrehabilitering
  • av behandlingsresultat

Kompletterande undersökning kan tillämpas som en enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till en basundersökning.