För dig som ska göra en käkkirurgisk behandling i kombination med tandreglering

Här kan du läsa om hur det går till att göra en käkkirurgisk behandling i kombination med tandreglering och vad du bör tänka på i samband med ingreppet.

Vid större bettavvikelser kan det ibland behövas tandreglering och käkkirurgisk behandling kombinerat för att uppnå bästa resultat.

Behandlingsgång:

  1. Undersökning och information av käkkirurg och tandreglerare.
  2. Gemensamt terapimöte där käkkirurg och tandreglerare tar fram ett behandlingsförslag.
  3. Om du vill genomgå behandlingen påbörjas tandreglering omgående. Efter 1-2 år tandreglering är du klar för operation. Vanligt är att visdomstanden tas bort under denna period.
  4. Operation utförs i narkos på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Efter 1-2 dagar blir du utskriven från vårdavdelningen.
  5. Sjukskrivningens längd är normalt cirka 3-4 veckor.    
  6. Efter operationen får du ha lösa gummiband mellan käkarna under en kortare tid, vilket underlättar att du biter i rätt läge. Ibland kan man behöva koppla ihop käkarna med starkare gummiband i upp till en månad eller längre.    
  7. Tandregleringen fortsätter sedan under cirka 6 månader för att stabilisera bettet.


Vid frågor kan du kontakta Käkkirurgiska klinikens mottagning telefon 010-242 60 00.