Student

Matilda provade på yrket med tillfällig legitimation

En ung kvinna i grön bussarong står framför en gardin med gröna löv.
Foto: Ulf Mårtensson

Matilda Karlsson läser sin sista termin på tandläkarutbildningen vid Umeå universitet. Under sommaren har hon sommarjobbat på tillfällig legitimation på Vetlanda Folktandvård, en erfarenhet som hon upplevt att hon vuxit av och kommer att ha glädje av i framtiden.

Studenter på tandläkarprogrammet kan efter sin nionde termin ansöka om att arbeta som tandläkare med en tillfällig legitimation, innan de tagit examen från utbildningen. En som valt att prova på det är Matilda Karlsson, som nu läser sin sista termin på tandläkarutbildningen vid Umeå Universitet.

– Det här är inte första sommaren som jag sommarjobbar inom Region Jönköpings län, eller på Vetlanda Folktandvård, utan fjärde gången jag är här. För mig var det en trygghet att vara van vid kliniken, sedan innan nu när jag skulle arbeta som tandläkare mer på ”egna ben”.

Handledning och stöttning

För att kunna arbeta som tandläkare på tillfällig legitimation måste studenten klarat av alla kurser i programmet, och kunna styrka det med ett intyg. Arbetsgivaren ansöker sedan till Socialstyrelsen och ordnar en dedikerad handledare till studenten under tiden hen arbetar vid kliniken. Matilda beskriver hur upplägget med hennes handledare såg ut:

– Under min första vecka på kliniken hade jag och min handledare 30 minuter handledartid tillsammans på morgonen och lika mycket i slutet av dagen. De kommande veckorna efter hade vi handledartid 30 min på morgonen, där vi gick igenom dagens patienter och funderingar som kunde ha. Jag hade hela tiden möjligheten att ta in handledaren när jag hade mina egna patienter, om jag upplevde att jag behövde hjälp. Var inte ”min” handledare tillgänglig precis då kunde jag fråga en annan tandläkare och få hjälp. Jag är glad för den handledning och stöttning som jag fick och tycker att samarbetet med min handledare fungerade väldigt bra!

Ansvar och utveckling

Matilda arbetade nästan hela sommaren på Vetlanda Folktandvård, 9 veckor totalt blev det den här gången. Hon upplevde att det var en skillnad mot
– Eftersom jag denna sommar hade en ny roll än tidigare så innebar det också mycket mer ansvar. Det var den största skillnaden för mig. Därför tyckte jag att det var skönt att känna till lokalerna, och personalen, sedan tidigare – det kändes tryggt.

Nu har Matilda inte mycket kvar av sin utbildning, utan tar examen från tandläkarprogrammet efter jul. Erfarenheterna från sommaren i Vetlanda kan hon redan nu använda sig av, menar hon.

– Jag tycker att jag haft stor nytta av kunskaperna jag fått i sommar! Både nu inför sista terminens studier men även inför framtiden när jag kommer ut och ska jobba efter examen. Jag upplever verkligen att jag fått utvecklas i min roll som tandläkare mycket under denna sommar, det är jag glad över.