Statistik och årsredovisning

Statistik och årsredovisningar, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Johan W Avby

Välkommen att ta del av Folktandvården, Region Jönköpings läns statistik, budget och årsredovisning.

Anställda och yrkesgrupper

Folktandvården har cirka 679 medarbetare, varav 592 personer är kvinnor och 87 personer är män. 

Följande yrkesgrupper arbetar inom verksamheten: 

  • allmäntandläkare
  • specialisttandläkare
  • tandsköterskor
  • tandhygienister
  • tandtekniker
  • administrativ personal 

Antal behandlade patienter per år

  • 75 193, allmäntandvård vuxna
  • 67 789, allmäntandvård barn
  • 10 972, specialisttandvård

*Uppgifter från 2019. 

Årsredovisning, budget och utvecklingsplaner

Budget och utvecklingsplaner, rjl.se 

·