Råd och information för dig som hjälper någon med munvården

En äldre person som håller en tandborste under rinnande vatten.
Foto: Sofie Jarl

Du är viktig för att ge den som har ett sällsynt odontologiskt tillstånd möjlighet till en bra munhälsa. Filmerna nedan visar olika moment om hur du på bra sätt hjälper någon med munvården.

Oavsett om du är nära anhörig eller vårdnadsgivare till någon med ett sällsynt odontologiskt tillstånd är det bra med tips, råd och vägledning till en god munhälsa. Klicka på länkarna för att komma till respektive film. Filmerna finns på Youtube.

Här finns också en länk till Socialstyrelsen, främst riktad mot vårdpersonal, med en webbutbildning och vägledning för god munhälsa. Utbildningen kräver registrering.

Webbutbildning för dig som vårdgivare