Information om mun- och tandvård

En vägg med massvis av olika foldrar. Varje folder har en egen färg och beskriver ett sällsynt odontologiskt tillstånd.
Foto: Julia Lindster

Hur tar man hand om sin mun och sina tänder på bästa sätt? Hur kan jag som närstående eller vårdgivare vara till hjälp? Frågorna kan vara många och informationen ibland svår att komma ihåg. Därför har vi samlat ett antal filmer med tips, råd och tekniker för bästa möjliga munhälsa!

Oavsett om du själv har, lever eller vårdar någon med ett sällsynt tillstånd, ska du känna dig säker på hur du ska tänka kring mun och tänder. Därför har vi samlat ett antal filmer baserat på vem du är och i vilken situation du befinner dig i.

Filmerna är framtagna av det svenska kvalitetsregistret SeniorAlert som arbetar med vårdprevention. Att arbeta med att främja munhälsan innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på den personens egna resurser och möjligheter.

Filmerna är framtagna med åldrandet i åtanke men fungerar lika väl för de patienter som Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd möter och visar samma typ av tips och tekniker som Kompetenscenter rekommenderar.

Tips för dig som hjälper någon med munvården

Om du vårdar någon med större behov av omvårdnad och som inte själv klarar av att upprätthålla den egna munvården, finns det stöd och hjälp att få. 

Läs mer om tips och råd när du vårdar någon annan

Råd och information för dig som patient

Har du ett sällsynt diagnostillstånd är det särskilt viktigt att det känns bra i munnen. Filmerna du hittar nedan visar olika moment och hjälpmedel som du kan ha stor nytta av.

Läs mer här