Munhälsobedömning av äldre och funktionshindrade

Uppsökande tandvård ute hos äldre patient med funktionshinder i hemmet.
Foto: Johan Werner Avby

Vid en munhälsobedömning kommer en tandhygienist hem till dig. Tandhygienisten tittar i din mun och gör med hjälp av en ficklampa och spegel en bedömning om du behöver mer behandling eller råd när det gäller din munhygien. En munhälsobedömning är inte detsamma som en riktig undersökning, utan bara en enklare kontroll.

Bedömning och rådgivning är gratis. Sjukvårdstaxa gäller för efterföljande nödvändig tandvård.

Tandvård vid funktionsnedsättning och sjukdom

Mobil tandvård

Folktandvården i Region Jönköpings län erbjuder mobil tandvård till boenden för äldre och funktionshindrade. Den mobila enheten används på både privata och kommunala boenden efter att tandhygienisten först har gjort sin munhälsobedömning. Istället för färdtjänst, väntetider och ledsagarassistans kan tandvården ges i en trygg närmiljö.