Tandlossning / parodontit

Tandmodell med mellanrumsborste.
Foto: Anna Wennberg

Tandlossning/parodontit är inflammation i tandens fäste. Ofta beror inflammationen på att man inte har rengjort tänderna ordentligt under lång tid men den kan också ha andra orsaker. Om inflammationen inte upptäcks och behandlas tidigt finns det risk för att tandens hela fäste till slut förstörs så att tanden lossnar och faller ut eller måste tas bort.

Oftast upptäcker man inte tandlossning/parodontit själv eftersom sjukdomsförloppet är långsamt och smärtfritt. Att gå regelbundet till tandläkare eller tandhygienist och noggrann rengöring av tänderna morgon och kväll är det bästa sättet att förebygga tandlossning (parodontit). Det är viktigt att borsta tänderna vid tandköttskanten men också att rengöra mellan tänderna med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste.

Rökning och stress ökar risken för att få tandlossning/parodontit. 

Bakterierna som vid tandlossning/parodontit finns djupt ner i tandköttsfickorna kan man inte få bort själv. Tandläkaren eller tandhygienisten använder speciella instrument för att rengöra tandköttsfickorna. Oftast tar behandlingen lång tid och man måste komma tillbaka flera gånger.

Om behandlingen går bra försvinner inflammationen i tandköttet och de fördjupade tandköttsfickorna man fått under inflammationen läker. Om man har en allvarlig form av parodontit kan man behöva göra en operation för att ta bort bakterier och fördjupade tandköttsfickor. Om tandlossningen/parodontiten har utvecklats så långt att flera tänder inte kan räddas måste de plockas bort. Då ersätts de förlorade tänderna med med tand- eller implantatbro eller en protes.

Mer information på 1177

Tandlossning, 1177 (Extern länk)

Material för att laga och ersätta tänder, 1177 (Extern länk)