Folktandvårdens ledning

Folktandvårdens ledning

Telefonlur i hand

Här hittar du kontaktuppgifter till Folktandvården, Region Jönköpings läns ledning.

Kontaktuppgifter

Tandvårdsdirektör

Mats Bojestig
folktandvarden@rjl.se

Bitr tandvårdsdirektör
Enhetschef HR, lärande och kompetens

Anna Brolin
010-242 53 06
anna.brolin@rjl.se

Enhetschef kommunikation och marknad, mediefrågor   

Anneli Björkman
073-091 03 60
anneli.bjorkman@rjl.se

Tandvårdschef allmäntandvård

Angelica Nilsson Andersson
073-419 98 91
angelica.nilsson.andersson@rjl.se

Tandvårdschef specialisttandvård

Annika Gustafsson
072-218 36 75
annika.a.gustafsson@rjl.se

Enhetschef ekonomi-, IT och digitalisering

René Rizzo, föräldraledig

Tf Enhetschef ekonomi-, IT och digitalisering

Emil Vallin
010-242 40 84
070-382 65 03
emil.vallin@rjl.se

Enhetschef dentalservice, utrustning och lokaler

Stefan Ostermark
010-242 53 26
0705-11 12 81
stefan.ostermark@rjl.se