Munhälsa för äldre

Foto: Julia Lindster

Att må bra i munnen är en viktig förutsättning för ett friskt liv. När du blir äldre kan din munhälsa försämras. Därför är det viktigt att behålla kontakten med tandvården och gå på regelbundna kontroller hos oss. Den absolut bästa tandvården är den du gör hemma mellan dina tandvårdsbesök.

Salivproduktionen kan minska med åldern och till följd av vissa sjukdomar. Muntorrhet ökar risken för karies när det är svårare att hålla rent. För att behålla friska och starka tänder är det viktigt att du tar hand om dem.

Försämrad allmänhälsa eller sjukdom gör det svårare att upprätthålla den dagliga munvården. Ett tryggt stöd och en fortsatt regelbunden kontakt med oss i tandvården förebygger problem med tänder och tandkött. Vi hjälper dig och är måna om att du ska må bra.

Du som själv har eller vårdar någon med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är oftast i större behov av mer stöd än andra.  Vid en munhälsobedömning till exempel ser vi till att en tandhygienist besöker dig eller den du vårdar hemma. Tandvården kan även ingå i ditt högkostnadsskydd.

Du som vårdar en anhörig

Läs mer om hur du hjälper på bästa sätt

Större behov av omvårdnad

Läs mer om hur vi stöttar dig och den du vårdar

Kostnader och ersättning

Läs mer om vilket ekonomiskt stöd du kan få

Folkhälsa och sjukvård - vårdstöd för tandvård

Läs mer om vårdstöd för tandvård