Introduktion för tandsköterskor

En kvinna med mörkt hår, klädd i behandlingskläder, går i en korridor.
Foto: Ulf Mårtensson

Vi tror på en tydlig introduktion för dig som börjar jobba hos oss i Folktandvården. Överblick, detaljkunskap och handledningen. Tillsammans med dig vill vi skapa en trygg arbetsmiljö där vi vågar fråga och utvecklas tillsammans. Det gör också att vi skapar den bästa tandvården för våra patienter.

Som tandsköterska hos oss kommer du vara en viktig del av vårt tandvårdsteam. Du kommer snart märka att det är en varierande och utvecklande vardag. I ditt yrke kommer du möta många barnpatienter och ha en nära dialog med barnets föräldrar. Därför ser vi till att du får en bra introduktion i hur vi arbetar med barntandvård. Du får också en lära känna vår specialisttandvård. Introduktionsföreläsningarna hålls av vår egen personal för att du på bästa sätt ska få förståelse för hur värdefullt ditt yrkesval är. Du kommer snart märka vilka möjligheter som finns för just dig att utvecklas i din egen takt. Under din tid som ny kommer du också få möta vår specialisttandvård och ta del av deras stora kunskap i ett antal föreläsningar.

Citat om introduktion

Kliniknära introduktion

Varje chef i Folktandvården har en checklista som innehåller rutiner och arbetssätt som är lika för alla som börjar arbeta hos oss. Hur funkar vårt patientflöde? Hur ser vårt barntandvårdsprogram ut? Hur söker jag semester? Vad får jag i friskvårdsbidrag? Under din första tid går ni igenom checklistan tillsammans och följer sedan upp att allt har genomförts.

Handledning som får dig att växa  

På samma vis som ditt yrke är unikt är också din klinik unik. I Folktandvården satsar vi på handledning och du kommer få en egen handledare som du kan vända dig till med både kliniska frågor eller om du undrar hur någonting hänger ihop organisatoriskt. När du blivit varm i kläderna kanske du också vill bli handledare en dag – det är något som vi verkligen uppmuntrar. Tillsammans skapar vi en lärande kultur.

Vem är du i Folktandvården och Region Jönköpings län?

Allt det här passar in i ett sammanhang där du är en del av något större. Vi vill hela tiden utveckla vårt patientarbete och finna nya vägar. Din kompetens är viktig för oss och vi vill ge dig möjligheter att bli bästa möjliga tandsköterska. Som ny i Folktandvården får du möjlighet att delta i vår introduktionsdag. Där får du höra om andras vägar i och till Folktandvården och hur Folktandvården passar in i Region Jönköpings län. Du får lära känna andra nyanställda medarbetare från alla tandvårdsyrkena. Men vi vill också höra från dig. Vad har du för visioner och hur vi kan forma framtidens tandvård? Vad är viktigt för dig för att kunna utvecklas och hur ska vi möta våra patienter?

Hos oss bor stor kunskap

Du kanske också vill lära dig mer om hur andra klinikers verksamhet eller lära dig mer om hur någon av våra nio specialiteter inom Odontologiska Institutionen arbetar? Då finns chansen att auskultera vid behov. På så sätt kan du inhämta nya kunskaper tillbaka till din klinik och fortsätta att utvecklas i ditt yrke.

xxx

Specialisttandvård

Som ny tandsköterska kommer du få en introduktion till Odontologiska Institutionen och specialisttandvården. Du kommer få en förståelse för hur arbetsflöden och remissverksamheten fungerar. Ställ dina frågor och få en bra inblick i våra nio specialistområden. Det kommer att underlätta för dig i din vardag på kliniken.

Två barn tittar in i kameran.

Barntandvård

Hur fungerar barntandvården i Folktandvården? I denna träff får du gå igenom vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Vi kommer också prata om epidemiologi. Detta är en stor patientgrupp och därför är det viktigt att du får kunskap som kommer att underlätta i det dagliga arbetet på kliniken.