Barntandvård i Folktandvården

Barntandvård i Folktandvården

3-årskontroll på Folktandvården
Foto: Adam Lantz

Folktandvårdens årsredogörelse från 1942 berättar att barnen sällan numera var borta från undervisningen. Tidigare var nämligen tandvärk en av de största orsakerna till att barn var frånvarande ifrån skolan. Sedan starten 1938 har barntandvården varit ett av Folktandvårdens viktigaste folkhälsouppdrag.

Idag arbetar Folktandvården mycket mer förebyggande och träffar barnen tidigare. Munhälsan bland barn i Jönköpings län är en av Sveriges bästa till stor del på grund av dessa satsningar.

Nytt för 2018 är att första besök hos Folktandvården i Jönköpings län sker redan vid ett års ålder. Munhälsan kontrolleras men lika stor vikt läggs vid samtalet kring kostvanor och tandborstning. Tandsköterskor i Folktandvården har utbildats för att ta hand om just dessa kontroller.

Verksamhetschef Michael Trollstad har det övergripande ansvaret för barntandvård i allmäntandvården i Jönköpings län:
– Syftet med tidiga kontroller är att fånga upp de barn som löper risk att utveckla karies. Det tar såklart resurser men vi tror att detta kommer bli framgångsrikt, säger han.

Love är på besök för sin 3-årskontroll och träffar tandhygienisten för munhälsokontroll. Mamma Sofia får även svara på matvanor och rutiner.

Tandhygienisten Tünde förklarar:
– Mjölktänderna är svagare än de permanenta tänderna så det blir mycket lättare hål, men under de här åren är det inte så vanligt.

Barn som tidigt får sina tänder borstade har friskare tänder när de blir äldre. Risken att få hål i de permanenta tänderna blir mindre om barnet har goda rutiner sedan tidigare. 

Mamma Sofia:
– Jag tror att det är jätteviktigt att besöka tandvården tidigt. Barn har så mycket föreställningar om saker så jag tror att det är bra att de får komma hit och se att det inte är så läskigt.

Tillsammans mot tandtrollen

Förskolorna i Jönköpings län arbetar sedan flera år med projektet - Tillsammans mot tandtrollen - där barnen borstar sina tänder efter frukosten.  Mjölktänderna är extra känsliga och det är därför viktigt att skapa goda vanor så tidigt som möjligt.

Michael Trollstad fortsätter:
– Karies är en sjukdom som utvecklas på grund av dåliga vanor med kost och tandborstning. Vanorna ändras inte bara för att man får nya tänder. Man botar inte karies genom att laga tänder. Det är en utmaning att förklara detta för föräldrar o patienter.

Fluorexponeringen är betydelsefull och rutinerna på förskolan sätter fokus på barnens munhälsa. Förskolorna gör ett fantastiskt arbete och genom denna pedagogik lär sig barn hur man får en frisk mun. Rutinerna gör även att det är lättare att borsta tänderna hemma. Projektet har gett fina resultat bland sexåringar där kariesskadorna har minskat sedan man startade projektet för 15 år sedan. Ett flertal landsting och regioner har på grund av detta startat liknande projekt. Dock ser vi nu över hela landet en försämrad munhälsa hos 6-åringar, vilket gör att det är mycket viktigt fortsätta med det förebyggande arbetet.

Plastning av kindtänder

Fissurförsegling på tandläkarspråk, eller plastning av kindtändernas tuggytor, sker på Jönköpings läns alla sexåringar och tolvåringar. Det görs på de första permanenta tänder som barnet får och som används hela livet. Försök startade tidigt 80-tal och sedan 1990 görs det på samtliga barn i länet. Det är skälet till att barnen i Jönköping län har färre lagningar än barn i många andra län. Plastningen gör det lättare att hålla rent där annars matrester och bakterier lätt samlas i tändernas gropar och ”fissurer”.

Det förebyggande arbetet fortsätter upp i skolåldrarna. Den klassiska fluortanten har ersatts av fluorlackning av tandsköterskor som besöker skolan en gång per termin i årskurserna 5, 6 och 7.

Folktandvården fortsätter att satsa på barnen

Michael Trollstad:
– Folktandvården arbetar med förebyggande tandvård för samtliga barn i länet och särskilt för barn med sämre munhälsa. Genom det här arbetet så har barnen fått en mycket bättre munhälsa. Men det finns skillnader i olika områden i Jönköping län. Därför satsas extra mycket på små barn.

– Forskning visar att effekten av förebyggande arbete är större ju tidigare man kommer in i barnets liv. Satsningen med 1 och 2-årskontroller startade vi upp vid årsskiftet och hoppas få bra effekt. Tyvärr måste man ha stort tålamod, för effekten tar lång tid innan den går att utvärdera. Sannolikt tar det minst fem år, kanske tio innan vi ser resultatet av satsningen. Så det gäller att vara uthållig och inte tappa suget säger verksamhetschef Michael Trollstad.

Folktandvården har kommit en lång väg sedan starten 1938 men det viktiga är att det fortsätts att satsas på förebyggande tandvård idag för att få ett bra resultat i framtiden. Om det förebyggande arbetet skapar goda förutsättningar för en bra tandhälsa så kan resurserna läggas där de kommer behövas som mest.