På Folktandvården möts alla

På Folktandvården möts alla

Medarbetare arbetar med verktyg med barnpatient. I bakgrunden tittar pappan på.
Foto: Johan Werner Avby

För mer än 80 år sedan, den 25 maj 1938, fattades beslutet om en offentligt finansierad tandvård. Då var den i första hand till för barnen, eftersom barnens tandhälsa i slutet på 30-talet var minst sagt usel. Sedan dess har folkhälsouppdraget växt och idag hör Sveriges befolkning till den som har den bästa munhälsan i världen. En av anledningarna är kliniker som Öxnehaga Folktandvård, där invånare med olika bakgrund och åldrar möts.

I väntrummet på Folktandvårdens klinik på Öxnehaga i Huskvarna blandas röster och skratt från barn och föräldrar, ett par tonåringar och några vuxna patienter som väntar på sin tur. Cassie Velievski i receptionen byter några ord med ett äldre par och det märks att det inte är första gången de träffas. 
– Så där är det ofta, säger Maria Fagerström som är klinikchef och tandläkare, när vi senare ses i personalrummet. Hon ler och tillägger att många har varit patienter på kliniken ända sedan den öppnade för 40 år sedan. Då är man igenkänd och det blir lika viktigt att prata lite väder och vind, som om själva anledningen till besöket.
– Sist vi räknade konstaterade vi att vi pratar 13 språk på kliniken och det underlättar i mötet med patienter och anhöriga, oavsett modersmål.

Självklart att vara delaktig

Inne på kliniken är det hög aktivitet och när det är dags för dagens första besök, tar Maria emot Hans Jansson som varit patient på kliniken sedan han flyttade till Öxnehaga. Hans och Maria diskuterar vad som ska göras idag och om det är nödvändigt med bedövning eller ej.
– Här är bemötandet gott hela vägen och att vara delaktig i besluten kring behandlingen är en självklarhet, säger Hans och lutar sig tillbaka i tandläkarstolen.

”Glädje att skapa aha-upplevelser”

I personalrummet är det rast för klinikkoordinator Ing-Britt Byström och Kerstin Karlsson, tandhygienist. Kerstin har varit med ända sedan kliniken öppnade 1978.
– När jag började som profylaxtandsköterska på tidigt 80-tal var det mycket förebyggande barntandvård, både på kliniken och ute på skolorna, berättar Ing-Britt. Vi hade lektioner på skolorna och fluorlackade på kliniken. Idag är det en jättestor skillnad i grundkunskapen både hos barn och föräldrar och vi ser mycket mindre karies hos barn idag, tack vare många års förebyggande arbete.
Just det förebyggande arbetet för barn och unga är ett av Folktandvårdens uppdrag. I det utåtriktade arbetet möter man barn, föräldrar och skolpersonal ute på förskolor, skolor och tillsammans med barnhälsovården. Idag har länets unga  avgiftsfri tandvård till och med det år man fyller 23.
– Som tandhygienist möter jag barn och föräldrar med skiftande bakgrund och en stor del i glädjen i arbetet är att få vara med att skapa aha-upplevelser och bidra till kunskap om hur mycket man som förälder faktiskt kan påverka barnens munhälsa, säger Kerstin.

Tandvården ska vara jämlik

Även när man blir äldre är munhälsan en viktig del av hälsan och välbefinnandet, vilket aktualiseras allt mer i takt med att antalet äldre invånare ökar och fler har tänderna i behåll hela livet. På Öxnehaga har man ett eget uppsökande team med en tandhygienist och en tandsköterska som träffar patienter på äldreboenden eller i det egna hemmet.
– Att som äldre kunna få sin nödvändiga tandvård har stor betydelse för hälsan och det allmänna välbefinnandet, säger Maria, precis som det har för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. Det handlar ju också om att tandvården ska vara jämlik och där fyller den uppsökande verksamheten en viktig funktion.

Folktandvården

• Den 25 maj 1938 beslutade riksdagen att Sverige ska ha en offentlig tandvård, som då endast omfattade barntandvård.

• Länets första tandklinik öppnades i Gränna 1940.

• Idag omfattas Folktandvården, Region Jönköpings län, av 700 medarbetare fördelat på 26 allmäntandvårdskliniker och nio specialisttandvårdskliniker.