Kunskapscentrum för tandvården i sydöstra

Kunskapscentrum för tandvården i sydöstra

Genom samarbetet ökar möjligheten att ta del av nya utbildningar och kurser. Expertkunskaper ska kunna spridas på ett mer sömlöst sätt, samtidigt som samarbetet öppnar för möten, nätverk och fler perspektiv. Foto: Elin Lundborg

Sedan årsskiftet är nu det gemensamma kompetenssamarbetet mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar Län i drift. Initiativet, kallat Folktandvårdens kunskapscentrum sydöstra, syftar till att stärka och utveckla kompetensutvecklingen för medarbetare inom tandvården, både på kort och lång sikt.

I filmen ses Johan Hansson, tandvårdschef Folktandvården Region Kalmar Län, Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör Folktandvården Region Jönköpings län och Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör Region Östergötland - som alla ser fram emot effekterna av det gemensamma kompetenssamarbetet mellan de tre regionerna

De tre deltagande regionerna har gått ihop kring en gemensam vision att genom samverkan arbeta med kompetens- och kunskapsutveckling för att uppnå förbättrad och jämlik oral hälsa hos invånarna i de tre länen. Hur kan vi på ett hållbart sätt rusta Folktandvårdens medarbetare inför ett arbetsliv som genomgår en stor strukturomvandling? Utbildningsstrateg Martina Florin, Region Jönköpings län, berättar:

– Idag förändras innehållet i många jobb av både teknikutveckling och digitalisering, därför blir kompetensutveckling än viktigare. Vi inom tandvården behöver utbilda våra medarbetare både för individens möjlighet att växa och för att utveckla våra verksamheter. Kompetensutveckling är mycket mer än ”att gå på kurs”, utan lärandet sker i många olika former genom exempelvis handledning, workshops, arbetssätt eller liknande.

Genom regionernas samarbete breddas utbudet för personalen, och möjligheten att ta del av nya utbildningar och kurser ökar. Förhoppningen är att satsningen ska kunna ge ringar på vattnet och att expertkunskaper ska kunna spridas i respektive verksamheter på ett mer sömlöst sätt.