Avdelningarna för ortodonti i Värnamo och Nässjö först ut att hbtqi-diplomeras i Folktandvården

Avdelningarna för ortodonti i Värnamo och Nässjö först ut att hbtqi-diplomeras i Folktandvården

Håkan Karlsson, (t.h), arbetar som folkhälsoutvecklare på sektionen för Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län, och är den som hållit i hbtqi-diplomeringen . Zdravka Dujmovic, (t.v.) ortodontiassistent på avdelningen för ortodonti i Värnamo, är en av de medarbetare som deltagit - och som nu känner sig utrustad med nya verktyg i vardagen. Foto: Maria Vårenius

Alla människor är olika, och att få vara sig själv borde vara en självklarhet. Tyvärr ser inte verkligheten alltid ut så. För att öka sin kunskap och säkra ett bättre patientbemötande har avdelningarna för ortodonti i Värnamo och Nässjö under våren deltagit i Region Jönköpings läns hbtqi-diplomering.

Målet med satsningen är att försäkra sig om att ingen patient, eller medarbetare, ska känna sig missförstådd eller kränkt i kontakt med tandvården på grund sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Förhoppningen efter utbildningen är att både patienter och medarbetare ska känna sig välkomna att besöka, och arbeta på, Folktandvårdens kliniker oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Något som klinikcheferna ser hoppfullt på.

Skapa bra förutsättningar

Monica Müller, klinikchef vid avdelningen för ortodonti i Värnamo, berättar hur tankegångarna gick innan de startade utbildningen.

– Förhoppningen vi hade innan utbildningen startade var att vi som personalgrupp skulle få ökad kunskap om de här individernas upplevelser, för att kunna skapa ett bra klimat på klinikerna och inte omedvetet kränka någon. Vi önskar att både medarbetare och patienter ska känna trygghet att vara sig själva fullt ut på våra kliniker och kunna vara öppen med den man är. För att kunna ge den bästa vården behöver vi ha ett nära samarbete med patienterna, och då måste de känna en trygghet att kunna vara sig själva hos oss.

Monica menar att utbildningen har varit mycket givande och gett insikter på både grupp- och individnivå.

– Under den här utbildningen har vi fått reflektera och blivit mer medvetna om våra egna fördomar – vilket är nyttigt men också ganska utmanande! Vår kunskap och förståelse om vilka svårigheter dessa personer kan möta har verkligen ökat. Vi upplever att vi har blivit bättre förberedda på situationer som kan uppstå och kan ge ett bättre bemötande till våra patienter. Vi vill vara rättighetsförsvarare, och detta ser vi som ett steg i det.

Nya verktyg i vardagen

Karolina Mikkelä Stange är klinikchef avdelningen för ortodonti i Nässjö och instämmer i att utbildningen gett dem nya verktyg i vardagen. Hon hoppas kunna hålla den här kunskapen levande på klinikerna i det dagliga arbetet, och berättar: 

– Hbtqi-perspektivet, och andra minoritetsgruppers perspektiv, är nu en del av arbetsplatsens spelregler som vi pratar om regelbundet och uppdaterar. Nya medarbetare på klinikerna kan gå utbildningen i efterhand. Vi vill att patienterna ska vara medvetna om våra värderingar genom att ha diplomeringen synligt framme – vilket också blir en påminnelse för medarbetarna i vardagen.

Håkan Karlsson arbetar som folkhälsoutvecklare på sektionen för Folkhälsa och sjukvård och är den som ansvarar för diplomeringen inom regionen. Han beskriver att de som identifierar sig under samlingsnamnet hbtqi (Extern länk) är en grupp som ibland kan känna sig utsatta och missförstådda i sina kontakter med vården och tandvården.

– Genom diplomeringen vill vi inom Region Jönköpings län förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer och öka medvetandet om att vi som individer i regionen lever på olika sätt. Regionen har som ambition att bli den ”bästa platsen i landet att leva hela livet i”, och för att detta ska gälla alla invånare måste vi arbeta utifrån ett hbtqi -perspektiv.

”Lärt mig mycket om bemötande”

En av medarbetarna som deltagit i utbildningen är Zdravka Dujmovic, ortodontiassistent på avdelningen för ortodonti i Värnamo. Hon beskriver utbildningstillfällena de haft som väldigt lärorika och inspirerande, där hon fått utmana sig själv och tänka till.

– Jag har mina rötter i Balkan, och där är det inte en lika accepterande kultur kring de här frågorna. Jag har själv en släkting som lever som homosexuell, och det har gett mig inblick i vilka svårigheter man kan stöta på om man avviker från normen. Den här utbildningen har breddat mitt synfält och jag har lärt mig mycket om vad man kan tänka på i mötet med patienterna!