Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.
I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat. Foto: Mikael Bergström

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

– Vi vill lära oss ny teknik och klinisk färdighet. Vi har en stor befolkning med många patienter. Samtidigt vet vi att Jönköping är outstanding i tandvård och i hur ni tar hand om befolkningens tandhälsa, säger Jeremy Jialanmi, programkoordinator för gruppen med kinesiska tandläkare verksamma inom olika orala områden.

Gruppen besökte Folktandvården och Odontologiska Institutionen och dess olikaavdelningar parodontologi, ortodonti, protetik, bettfysiologi och verksamheter under åtta dagar, och varvade klinisk praktik med föreläsningar av bland annat pedodonti, kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, röntgen och tandhygienistprogrammet vid Jönköping University. En dag tillbringade de på käkkirurgiska kliniken i Jönköping, och studerade bland annat när klinikchef och oralkirurg Peter Nilsson, hans kollegor Magnus Ahl, Fredrik Holmqvist och Farshid Samic samt övriga medarbetare genomförde operationer av tandimplantat.

”Vi lär oss teamwork”

– Vi kan lära oss tekniken och göra kliniska observationer. Vi vet att svenska tandläkare är skickliga både på att operera och behandla. Vi lär oss också teamwork mellan tandläkare och tandsköterska, samt tandhygienist, ett yrke som inte finns i vår provins – men är väldigt viktigt, säger Jeremy Jialanmi.

Han är representant för ett kinesiskt företag som finns i Stockholm och som köper utbildningar inom hälso- och sjukvård och tandvård. Sedan tidigare finns ett samarbete med bland annat Karolinska Institutet. För ett och ett halvt år sedan kontaktades tandvården i Jönköpings län, vilket ledde till en första kursomgång 2016 med 15 tandläkare från Lanzhou University i Kina.

– De hade sett att vi har ett stort kursutbud i klinisk tandvård. Vi skräddarsydde en inledande kurs till dem, utvärderade och justerade inför den omgång som nu har genomförts, med Odontologiska institutionen som värd, berättar Henrik Jansson, docent i oral hälsa vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Lära sig undvika antibiotika

Kursen innehåller olika aspekter på svensk sjukvård.

– De är till exempel förvånade över att vi inte använder antibiotika som rutin vid behandlingar. Vi klarar det tack vare en mycket god bashygien. Men med tanke på utvecklingen av resistenta bakterier måste de nu förändra sitt arbetssätt, säger Henrik Jansson.

Han konstaterar att tandvården varierar kraftigt i Kina.

– Rent tekniskt är de uppdaterade utrustningsmässigt och väl så långt framme som vi i städerna. Men på landsbygden kan det vara primitivt och den orala hälsan är betydligt sämre.

Inleda forskningssamarbete

Utbytet med tandvården i Gansu-provinsen är bara i början.

I november 2017 reser ett tiotal tandläkare från Jönköpings län till Gansu för att besöka tandvårdskliniker och föreläsa för kinesiska tandläkare. Tanken är att detta också ska bli inledningen på ett forskningssamarbete.

– Detta är ett jätteintressant samarbete. Ska vi utveckla vår kliniska forskning behöver vi stora patientunderlag. Kan man ha samarbete med tandvården i deras provinshuvudstad, Lanzhou, med 3,5 miljoner invånare, blir det ett helt annat underlag, säger Henrik Jansson.

Möjlighet till stort patientunderlag

Han tar som exempel sin egen forskning om kopplingen mellan tandlossningssjukdom och diabetes, som visar att tandlossning har en koppling till sämre metabol kontroll (blodsockerkontroll).

– Om jag vill fortsätta med att studera vilken effekt som behandling av tandlossning har på blodsockerkontrollen så är det svårt i Sverige eftersom det blir små grupper, men i Kina blir det möjligt, säger Henrik Jansson.

Som en förberedelse finns redan två tandläkare från Kina på plats i Jönköping under två månader, och varvar tjänstgöring på Hälsohögskolan och Odontologiska institutionen.

Tandläkare skriver forskningsprogram

– De skriver egna forskningsprogram, inför det forskningssamarbete vi ska starta. Eventuellt finns ytterligare möjlighet till utbyte. En tanke är att skicka en ST-tandläkare i käkkirurgi till Kina några månader som led i sin specialisttjänstgöring. Det ger ett vidare perspektiv på behandling, säger Henrik Jansson.

Han konstaterar att responsen från den kinesiska tandvården över den svenska utbildningen varit mycket god.

– När vi presterar något som de är mycket nöjda med så vill de gärna växla upp till större omfattning.

Kontakter även inom sjukvård

Kontakterna kring tandvård har också lett vidare till kinesiskt intresse för fortbildning inom geriatrik och gerontologi (det sjuka och det friska åldrandet) där både Region Jönköpings län och Hälsohögskolan har stor kunskap.

– Vi ser fram emot fortsatt utbyte och ska diskutera vårt framtida samarbete. Vi har mycket att göra kring hälsoundervisning, men tandhälsan blir bättre och bättre bland befolkningen. Unga föräldrar är idag mycket uppmärksamma på sina barns tandhälsa, säger Jeremy Jialanmi.

MIKAEL BERGSTRÖM