En första kontakt

Liten kille sitter i pappas knä och ler mot tandsköterskan som sitter mitt emot och vill att han öppnar munnen.
Foto: Julia Lindster

Att få en bra start i livet med en god mun- och tandhälsa är viktigt. Därför kallar vi dig och ditt barn när barnet är runt ett år gammalt till oss. Där får ni träffa en av våra tandsköterskor för att prata om munhälsa och göra en första bedömning.

Den allra första tiden i livet är viktig för att bygga starka och friska tänder. Därför är vi lite extra noga med ditt barns tänder under de tre första åren. När du och ditt barn fått en kallelse får ni träffa en tandsköterska som har fått särskild utbildning i barns mun-och tandhälsa. I vissa fall kan mötet ske på vår klinik, i andra fall tillsammans med barnhälsovården. Var mötet sker framgår i kallelsen.

Börja borsta tidigt

Under besöket ger tandsköterskan dig som vårdnadshavare individanpassad information och gör en första undersökning av barnets tänder. Alla barn har rätt att få sin mun och sina tänder undersökta. Forskning visar att möjligheten att behålla en bra munhälsa är större om man börjar ta hand om den tidigt i livet. Du ska känna att vi är ett stöd redan från första tanden.

Du får tips och råd

Om du behöver hjälp och tips kring hur du borstar tänderna på ditt barn kan du få bra råd av våra tandsköterskor. Du får också med dig en barntandkräm utan smak och en tandborste att ta med hem. Tandsköterskorna kan även svara på frågor du har, exempelvis om mat och dryck och hur det påverkar barnets munhälsa.

Efter ert första besök

När ni träffar vår tandsköterska för första gången görs en bedömning av barnets munhälsa. Det avgör hur täta kontakterna blir efter det. Vanligtvis kallas ditt barn igen när han eller hon har fyllt två år, men kontakten individanpassas alltid för att passa barnets behov.