Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Människa med tandläkarrock håller i en grön växt.
Foto: Anna Wennberg

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Sällsynta diagnoser

Främst avses medfödda eller förvärvda tillstånd hos högst 100 personer per miljon invånare som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Vi erbjuder

  • Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning (kostnader för röntgen kan tillkomma).
  • Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar.
  • Behandlingsplanering som sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen.
  • Behandling sker vanligen hos ordinarie tandläkare. För de som bor i Region Jönköpings län kan behandling ske på Odontologiska Institutionen.

Vi bedriver

  • Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta tillstånd.
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd för att bidra till en bättre, säkrare och evidensbaserad vård.

Vi medverkar också i

utbildningssammanhang för att sprida kunskap och information om sällsynta odontologiska tillstånd.

Öppettider

Besök efter överenskommelse på telefon. 

Besöksadress

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Odontologiska Institutionen
Rosenlunds vårdcentrum
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Postadress

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Telefonnummer

010-242 46 66

E-tjänster

Av- eller omboka tid(Extern länk)

Rådgivning(Extern länk)

Synpunkter och klagomål på vården(Extern länk)

Mer information

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser hittar du information om cirka 300 ovanliga sjukdomar och skador.

Ovanliga diagnoser, socialstyrelsen.se(Extern länk)