Ny specialisttandläkare inom oral protetik examinerad vid OI

Ny specialisttandläkare inom oral protetik examinerad vid OI

Fyra kvinnor står mot en vägg och ler in i kameran
Från väster: Maria Kassapidou, övertandläkare och verksamhetschef, Catharina Göthberg, övertandläkare, studierektor och handledare, Diana Aghili, nyutexaminerad samt med. dr. och examinator Susanna Segerström. Foto: Ellen Haglund

Senast i raden av ST-tandläkare att examineras vid Odontologiska Institutionen är Diana Aghili som nu kan titulera sig specialisttandläkare inom oral protetik.

– Min ST-tid har varit spännande, utvecklande, intressant och periodvis tuff med inläsning till seminarier och flertalet kurser. Det har varit tre krävande och givande år som har gett mig mycket. Både på ett yrkesmässigt och personligt plan.

Diana hade hört bra saker om ST-utbildningen i Jönköping och valde därför att söka hit.

– När jag fick samtalet om att jag hade blivit antagen så var det självklart att tacka ja!

Och hon är nöjd med sitt val:

– Utbildningen har kliniskt och teoretiskt erfarna handledare. Handledarna har varit närvarande, stöttande och utvecklande under utbildningens gång. Det har också varit en bra balans mellan teori och kliniskt arbete.

Föreläsning om arbetet med patienter med omfattande protetiskt behandlingsbehov

Under examinationen i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, höll Diana en föreläsning.

– Min föreläsning handlade om hur vi på protetikavdelningen arbetar med våra patienter som har ett omfattande protetiskt behandlingsbehov. Vilka faktorer vi behöver ta hänsyn till inför terapiplaneringen och hur vi "bygger" upp ett kollapsat bett. Jag valde att gå in lite djupare på vad vi tittar på för att få ett estetiskt optimalt behandlingsresultat.

Tips och råd

Har du några tips för den som funderar på att läsa till specialist?

– Det är bra att gå kurser inom specialiteten som man är intresserad av, men framförallt försöka arbeta så mycket man kan med fall som rör specialiteten. Även söka hjälp och vägledning av specialister på specialistavdelningarna. Jag tycker också att det är viktigt att lägga fokus på att bli en duktig allmäntandläkare. Arbeta med all typ av tandvård för att skapa sig en helhetsbild kring sina patienter. Det skapar en bra grund som man sedan kan bygga på med en ST-utbildning.

Diana kommer flytta tillbaka till Stockholm där hon ska jobba på protetikavdelningen på Eastmaninstitutet.

– Det är trist att lämna en arbetsplats och kollegor som jag trivs med här, men det känns också bra och spännande att flytta hem igen.

Examinator under dagen var med. dr. Susanna Segerström, Uppsala.