Nu är de första nischade teamen redo att ta emot patienter

Nu är de första nischade teamen redo att ta emot patienter

Fyra tandläkare står och ler in i kameran.
Från vänster: Farshid Samie, handledare och övertandläkare, Ali Afaag, tandläkare Hälsan Folktandvård, Shahad Mehdi, tandläkare Nässjö Folktandvård, Sofie Goodwin, tandläkare Badhuset Folktandvård, Carl Sterwin, övertandläkare och klinikchef på käkkirurgiska kliniken. Foto: Ulf Mårtensson

I april avslutades Folktandvårdens första utbildningssatsning på nischade tandläkare, där tandläkarna Sofie Goodwin, Ali Afaag och Shahad Mehdi har fördjupat sig inom käkkirurgi.

I januari 2024 startade nischutbildningen för allmäntandläkare med käkkirurgi som första specialitet. Carl Sterwin, övertandläkare och klinikchef på käkkirurgiska kliniken, anser att nischningen är en viktig satsning för den enskilda tandläkaren, kliniken och patienterna.

– Nischtandläkarna kommer ha en viktig roll på kliniken och bidra med sin nischade kompetens. Satsningen skapar värde för våra patienter genom ökad tillgänglighet och att man kan minska på resandet till specialisttandvården.

Satsningen på nischtandläkare görs av flera skäl. Annika Gustafsson, tandvårdschef för specialisttandvården, förklarar:

– Det finns flera syften med satsningen på nischade tandläkare. Ett är att tandläkare ska ha möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom det område de brinner för, utan att behöva specialisera sig. Detta kan också vara en chans för tandläkare att ta reda på om ett specifikt område är rätt för dem. På lång sikt innebär detta också att specialisttandläkarna kan fokusera på att erbjuda högspecialiserad vård, samtidigt som allmäntandvården höjer sin kompetensnivå. Detta leder till att patienter inte alltid behöver resa långt för att få vård, utan kan istället behandlas på sin hemmaklinik eller en närliggande allmäntandvårdsklinik.

Egna patienter under handledning

Under vintern och våren 2024 har tandläkarna Sofie, Ali och Shahad varit på Käkkirurgiska kliniken, där teori och praktik har varvats och de har behandlat egna patienter under handledning.

– Utbildningen har varit givande och jag har fått möjligheten att utmana mig själv med svårare behandlingar än vad jag tidigare gjort på min hemmaklinik. Tack vare nischningen kan jag nu ta mig an svårare fall på hemmakliniken, vilket minskar remisserna till specialisttandvården, säger Ali Afaag, tandläkare på Hälsan Folktandvård.

Shahad Mehdi, tandläkare på Nässjö Folktandvård och Sofie Goodwin, tandläkare på Badhuset Folktandvård, håller med Ali om en givande utbildning. De lyfter att tack vare nischtandläkare minskar kötiderna och det gynnar patienten:

– För patienten kommer det innebära att vi klarar av att utföra mer behandlingar på hemmakliniken vilket gör att våra patienter slipper vänta. Det gynnar även patienter som behöver specialisttandvård eftersom tillgängligheten ökar när fler behandlingar utförs inom allmäntandvården, säger Shahad. Sofie håller med och fyller i:

– Det är att använda rätt använd kompetens och det bästa för Esther.

Tar emot remisser från 1 september

Från och med 1 september är Sofie, Ali och Shahad redo att ta emot remisser och stödja kollegor i allmäntandvården med dentoalveolärkirurgi. Samtliga dentoalveolära remisser kan då skickas direkt, det vill säga inte via käkkirurgiska kliniken, till den nischtandläkare som är geografiskt mest lämplig för patienten.

– Vi har otroligt kompetenta medarbetare som genom det fina samarbetet mellan allmän- och specialisttandvård nu ges nya möjligheter att utvecklas inom allmäntandvården, säger Angelica Nilsson Andersson, tandvårdschef för allmäntandvården och fortsätter:

– Den bästa tandläkaren är en riktigt duktig allmäntandläkare och genom satsningen på nischning skapar vi förutsättningar att behålla ännu fler duktiga medarbetare i Folktandvården.

Endodonti blir nästa specialitet för nischning

Under våren 2024 började två tandläkare sin nischning inom endodonti i Nässjö. I januari 2025 kommer tre nya tandläkare att få möjlighet att nischa sig inom käkkirurgi på käkkirurgiska kliniken. Nischkonceptet ska över tid utvecklas och inkludera fler specialiteter.

Är du intresserad av att nischa dig?

Jobbar du inom Region Jönköpings län och vill nischa dig? För att ansöka om att bli nischtandläkare ansöker du som för en vanlig rekrytering. Du hittar annonserna på intranätet under Anställning och arbetsmiljö > Anställning och rekrytering > Rekrytering > Lediga jobb eller i Grogrunden.

Lediga jobb i Region Jönköpings län

Har du frågor om nischning? Kontakta Annika Gustafsson, tandvårdschef för specialisttandvården.