”Vid OI kombineras forskning och klinik på ett perfekt sätt”

”Vid OI kombineras forskning och klinik på ett perfekt sätt”

En kvinna som sitter vid ett bord och föreläser.
För Fatbardha-Laura Haradinaj har OI betytt mycket när det kommer till att fortsätta med hennes forskningsprojekt. Foto: Daniel Windre

Folktandvården och OI i Region Jönköpings län har en lång tradition av att främja forskning. Fatbardha-Laura Haradinaj såg fördelarna med OI som forskningsorganisation och valde Jönköping när hon blev färdig övertandläkare inom ortodonti. ”För mig var det en kritisk faktor. Forskningen inte bara är till för akademien utan också för tandvårdens förbättring. Och det tar man vara på här.”

Forskning har under fem decennier, tillsammans med klinisk verksamhet och utbildning, varit de ben som OI vilar på.

Fatbardha-Laura Haradinaj är en av alla de som valt OI som sin plats för att utföra sin forskning vid. Hon är just i startgroparna med att färdigställa ramarna för sitt forskningsprojekt och sin ansökan om en doktorandplats.

– Jag gjorde min ST-utbildning i Västra Götalands-regionen, där jag också påbörjade mitt projekt. När jag var klar med min utbildning visade det sig att det inte självklart att jag skulle få tid att fortsätta med forskningen. Därför valde jag att titta mig omkring efter andra arbetsgivare.

Klinik och forskning i samverkan

En kollega som tidigare arbetat i Västra Götaland och nu finns vid OI, Håkan Modin, tipsade Fatbardha-Laura om möjligheterna till forskning i Region Jönköpings län.

– Jag möte dåvarande avdelningschefen för ortodontin i Jönköping, Rune Lindsten. Det blev väldigt tydligt för mig vilken miljö som fanns här i samtalet med honom – där både klinik och forskning samsas och bidrar till varandras utveckling.

Fatbardha-Lauras projekt, ”Hemisection versus Conventional extraction in patients with agenesis of the second premolar in the lower jaw: treatment outcome and patient perception”, är nu under uppbyggnad.

– Idén föddes ju under min ST-tid – men sedan jag kom till OI har jag utvecklat projektet, skrivit om många delar och fått nya insikter. För mig har det också varit viktigt att hitta rätt handledare. Anders Magnusson, övertandläkare vid avdelningen för ortodonti, är en sådan person som har guidat mig. När jag snart kliver in som doktorand kommer Farhan Bazargani, universitetslektor och övertandläkare vid Göteborgs universitet vara min huvudhandledare.

Jämför två metoder

Projektet undersöker effekterna av två olika metoder för att extrahera primära molarer hos patienter med avsaknad av tandlag (agenesi) av andra premolaren i underkäken: konventionell extraktion och hemisektion. Hemisektion innebär att tanden delas och extraheras i två steg för att främja mesialvandring av angränsande tänder och minimera vävnadsskada. Studien kommer utföras vid OI och Folktandvården i Region Jönköpings län, samt i Traben-Trarbach, Tyskland.  

– Jag vill jämföra spontan luckslutning, patientupplevelser av smärta och obehag, samt kostnadseffektiviteten för de två metoderna. Syftet är att optimera behandlingsutfall och patientkomfort vid denna specifika tandavvikelse. Resultaten kan bidra till att etablera en ny standard för behandling av liknande tillstånd inom tandvården.

Fatbardha-Lauras upplevelse är precis den som OI eftersträvar. En blandning av klinik och forskning, där tid ges till att odla nya idéer.

– Nu tar vi dessutom extra kliv genom att tillsätta en dedikerad forskningsledare vid Odontologiska Institutionen, berättar Annika Gustafsson, tandvårdschef inom specialisttandvården.

Forskningsledare ska stärka OI

Forskningsledaren ska fortsätta att utveckla den akademiska miljön och skapa förutsättningar för forskning och projekt inom hela Folktandvården.

– Det kommer fortsätta bygga spetskompetens vid OI och är ett strategiskt viktigt steg för att säkerställa en fortsatt stark och framåtsyftande forskningskultur, fortsätter Annika Gustafsson.

För Fatbardha-Laura fortsätter arbetet.

– Det finns en stark känsla av gemenskap bland dem som är engagerade i forskning inom organisationen. Även om inte alla är disputerade, är det många som är aktiva inom forskning. Jag känner att jag inte behöver begränsa mig genom att bara gå till en person med frågor eller för diskussioner kring sin forskning. Miljön här ger en bred plattform för stöd och utbyte av idéer.