APL-dokument

Här nedan finns de dokument som elevens APL-mentor på skolan skriver ut, fyller i och postar till APL-platsen i god tid innan APL-perioden börjar.

Studiementorn ansvarar även för att APL-platsen får en aktuell ICE-blankett (in case of emergency). Denna finns att skriva ut från APL-teamet i Vklass.

I utskicket till APL-platsen bifogas även ett frankerat och adresserat returkuvert som används när APL-platsen ska återsända elevens närvarorapport, bedömningsunderlag och APL-avtal.

Observera att skolan måste få närvarorapporten i retur från APL-platsen för att eleven ska kunna få ut sin kostnadsersättning för mat och resor under APL-perioden! 

Yrkesintroduktionsprogram

Dokument som ska fyllas i och sändas till APL-platsen (pdf-fil, 588 kB)(skrivs ut i färg, tvåsidigt med häftning)

Glöm inte att komplettera utskicket till APL-platsen med elevens ICE-blankett (finns i APL-teamet i Vklass)! 

Hundförare/Hundskötare

Dokument som ska fyllas i och sändas till APL-platsen (pdf-fil, 637 kB)(skrivs ut i färg, tvåsidigt med häftning)

Glöm inte att komplettera utskicket till APL-platsen med elevens ICE-blankett (finns i APL-teamet i Vklass)! 

Lantbruk djurskötare och maskinförare

Dokument som ska fyllas i och sändas till APL-platsen (pdf-fil, 564 kB)(skrivs ut i färg, tvåsidigt med häftning)

Glöm inte att komplettera utskicket till APL-platsen med elevens ICE-blankett (finns i APL-teamet i Vklass)! 

Maskinmekaniker

Dokument som ska fyllas i och sändas till APL-platsen (pdf-fil, 575 kB)(skrivs ut i färg, tvåsidigt med häftning)

Glöm inte att komplettera utskicket till APL-platsen med elevens ICE-blankett (finns i APL-teamet i Vklass) 

Skogsbruk

Dokument som ska fyllas i och sändas till APL-platsen (pdf-fil, 634 kB)(skrivs ut i färg, tvåsidigt med häftning)

Glöm inte att komplettera utskicket till APL-platsen med elevens ICE-blankett (finns i APL-teamet i Vklass)! 

Anpassad gymnasieskola

Dokument som ska fyllas i och sändas till APL-platsen (pdf-fil, 588 kB)(skrivs ut i färg, tvåsidigt med häftning)

Glöm inte att komplettera utskicket till APL-platsen med elevens ICE-blankett (finns i APL-teamet i Vklass)!