Grundläggande och särskild högskolebehörighet

Elever
Vi erbjuder en bredd av kurser som ger grundläggande och särskild högskolebehörighet

För att kunna läsa en universitets- eller högskoleutbildning efter gymnasiet krävs att du har grundläggande högskolebehörighet.

Gymnasieexamen

För att få gymnasieexamen vid Naturbruksprogrammet krävs:

  • Att eleven har läst hela Naturbruksprogrammet motsvarande 2500 poäng (svenska 2, svenska 3 och engelska 6 krävs inte för gymnasieexamen).

 

  • Att eleven har ett godkänt betyg i Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1a, Naturbruk, Entreprenörskap, Biologi 1 samt i ytterligare 1550 poäng
    (d.v.s.betyget E eller högre i minst 2250 poäng)

 

  • Att elevens Gymnasiearbete är godkänt.

Grundläggande högskolebehörighet

För att kunna studera vidare vid högskola eller universitet efter gymnasiet krävs, förutom gymnasieexamen, godkända betyg i kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.

Vid Naturbruksprogrammet ingår kurserna Svenska 2, svenska 3 och Engelska 6 inom programmets 2800 poäng. Men dessa kurser är inte obligatoriska för gymnasieexamen, så du som inte önskar läsa en studieplan med högskoleförberedande kurser kan välja bort dessa. Din studieplan blir då 2500 poäng. 

Men en studieplan om 2500 poäng kan också innehålla de högskoleförberedande kurserna. Då läser du Svenska 2 i programfördjupningen (istället för en yrkeskurs) och Svenska 3 och Engelska 6 i det individuella valet. Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare för mer information.  

Särskild högskolebehörighet

Många högskoleutbildningar kräver, utöver grundläggande högskolebehörighet, även en viss typ av särskild högskolebehörighet. Det kan handla om att det även krävs att du har godkända betyg i t.ex. matematik 2a, Samhällskunskap 1a2 eller Historia 1a2. Dessa kurser ger behörighet till en mängd olika högskoleutbildningar och du kan läsa dem inom det individuella valet under din gymnasieutbildning hos oss. 

Biologi 2 ersätts av andra kurser

Om du är intresserad av att läsa en högskoleutbildning som kräver att du läst Biologi 2 (vilket inte ingår i Naturbruksprogrammet) behöver du inte bli besviken; Naturbruksprogrammets kurser Djurens bilogi (inriktning djurvård) och Marken och växternas biologi (övriga inriktningar) ger samma högskolebehörighet som Biologi 2. 

Naturkunskap 2 ersätts av andra kurser

För att bli behörig att söka vissa högskoleutbildningar krävs det att du har läst kursen Naturkunskap 2, vilket är en kurs som inte ingår i Naturbruksprogrammet. Däremot ingår nedanstående kurser, som ger samma högskolebehörighet som Naturkunskap 2:

-Djuren i naturbruket + Djurhållning
(inriktning djurvård, yrkesutgång hundförare/hundskötare)

-Djuren i naturbruket + Växtodling 1
(inriktning lantbruk, yrkesutgång djurskötare, maskinförare och mekaniker) 

-Mångbruk av skog + Skogsskötsel 1
(inriktning skogsbruk, yrkesutgång skogsmaskinförare och skogs- och viltvårdare)