Temadagar för högstadieelever

Högstadieelever i jakttorn
Vi erbjuder temadagar med olika aktiviteter för grundskolans elever

Stora Segerstad Naturbrukscentrum arrangerar temadagar där hela årskurser kan få uppleva naturbruk på riktigt!

Om du är lärare och är intresserad av att ta med din klass till oss så kontakta oss för mer information.