Biträdande rektor

Hej, jag heter Malin!

Jag arbetar som biträdande rektor vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Jag hjälper dig gärna med studievägledning och information om våra utbildningar.

Jag stöttar våra elever kring deras studieplaner och ger bl.a. råd om vilka ämnen som behövs för att bli behörig till vidare studier vid t.ex. universitet eller yrkeshögskola.

Jag ingår som en resurs i skolans elevhälsoteam där vi arbetar för att varje elev ska utvecklas och nå så långt det är möjligt mot sina personliga och utbildningens mål. 

Jag ger även information om skolan och våra utbildningar till grundskolans personal, elever och vårdnadshavare. Därför är det oftast mig som ni träffar om ni besöker oss, t.ex. vid Öppen skola och besökskvällar. 

Mitt arbetsrum ligger på skolexpeditionen. 

Välkommen!