Naturstig med digitala tipsfrågor

Naturstig med digitala frågor
Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum finns en drygt 3 km lång naturstig. Längs med stigen finns en tipsrunda med digitala frågor.

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum finns en drygt 3 km lång naturstig. Längs med stigen finns en tipsrunda med digitala frågor.

Naturstigen startar till vänster om landsvägen, några 100 meter efter parkeringsplatsen som ni finner längs med stenmuren när ni kommer frama till Stora Segerstad. 

Naturstigen är uppmärkt med stolpar som är gulmarkerade för att ni ska hitta rätt. 

Längs med naturstigen finns en digital tipsrunda som ni besvarar med hjälp av en app i er telefon eller läsplatta. Ladda ner appen Xrundan för att kunna medverka. Varje söndag byts frågorna ut mot nya frågor, även frågor för barn och unga. 

Om du upptäcker att något behöver åtgärdas längs med naturstigen får ni gärna kontakta skolan genom att skicka epost till stora.segerstad.naturbrukscentrum@rjl.se