Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag

Hej, jag heter Carina!

Jag är specialpedagog på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

Mitt jobb handlar om att utveckla skolans lärmiljö för att göra den ännu bättre. Det gäller t.ex. att upptäcka och komma förbi hinder och svårigheter som kan uppstå i skolarbetet. Men också att försöka se till att hinder inte uppstår!

Att lära sig nytt är både kämpigt och svårt ibland och man kan behöva få stöd. Alla elever har rätt att få stöd för att kunna lyckas med sina studier. För att du som elev ska kunna få ett bra stöd är det mitt jobb att undersöka vilket stöd det kan vara som passar bäst för dig.

Exempel på vad jag gör:

  • jag ger stöd åt lärare och elevcoacher
  • jag är med i skolans elevhälsoteam
  • jag gör utredningar kring stödbehov
  • jag gör läsutredningar
  • jag skriver och utvärderar åtgärdsprogram.
    I åtgärdsprogram står vilket särskilt stöd eleven får
  • jag håller koll på aktuell forskning kring lärande
  • jag har kontakt med tidigare skolor för information om stödbehov när det börjar nya elever
  • jag träffar elever för kortare eller längre perioder

 

Jag har mitt arbetsrum i huset ”Västbo” där även skolsköterskan och skolkuratorn har sina mottagningsrum. Jag finns på skolan måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Du kan ringa, maila eller knacka på!

Välkommen!!