Lantbruket

Kor i hage

Stora Segerstad Naturbrukscentrum bedriver lantbruk på drygt 140 hektar, varav 20 hektar är ekologisk odling. På marken odlas framförallt vall, spannmål och majs, men vissa år även andra grödor. I funktionella djurstallar bedrivs svinproduktion, mjölkproduktion, nötkötts- och lammproduktion.

Lantbruksutbildningen har tillgång till

  • Traktorer
  • Lastmaskiner
  • Skördetröskor
  • Jordbearbetningsredskap, vallmaskiner, såmaskiner, växtskyddsspruta, gödsel- och gödningsspridare
  • Verkstäder

I funktionella djurstallar bedrivs djurproduktion. Vid skolan finns:

  • Mjölkkor
  • Dikor
  • Får
  • Grisar (smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion)

Dikor och får ingår i vår ekologiska djurhållning.

Våra lantbruksutbildningar