Lantbruket

Kor i hage

Stora Segerstad Naturbrukscentrum bedriver lantbruk på drygt 140 hektar, varav 20 hektar är ekologisk odling. På marken odlas framförallt vall och spannmål, men vissa år även andra grödor såsom majs och raps. I funktionella djurstallar bedrivs svinproduktion, mjölkproduktion, nötkötts- och lammproduktion.

Lantbruksutbildningen har tillgång till

  • Traktorer
  • Lastmaskiner
  • Skördetröskor
  • Jordbearbetningsredskap, vallmaskiner, såmaskiner, växtskyddsspruta, gödsel- och gödningsspridare
  • Verkstäder

I funktionella djurstallar bedrivs djurproduktion. Vid skolan finns:

  • Mjölkkor
  • Dikor
  • Får
  • Grisar (smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion)

Dikor och får ingår i vår ekologiska djurhållning.

Våra lantbruksutbildningar