Inriktningsansvarig LANTBRUK

Vid skolan arbetar flera lärare som undervisar eleverna som utbildar sig inom lantbruk. 

Vid frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta Helen Bolmgren som är lantbrukslärare och inriktningsansvarig för lantbruksutbildningen.

Helen Bolmgren
helen.bolmgren@rjl.se